Thứ năm 13/05/2021 03:27

Đơn giá dịch vụ xử lý rác sinh hoạt theo phương pháp chôn lấp tại Khu liên hợp xử lý Bình Hòa

06/09/2019 08:30
Theo văn bản của Bộ Xây dựng gửi UBND tỉnh An Giang về đơn giá dịch vụ xử lý rác sinh hoạt theo phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh tại Khu liên hợp xử lý Bình Hòa, phương pháp xác định giá dịch vụ xử lý rác sinh hoạt áp dụng theo Thông tư số 07/2017/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đây là cơ sở các địa phương xác định giá dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn.
Tầm nhìn bãi rác
don gia dich vu xu ly rac sinh hoat theo phuong phap chon lap hop ve sinh tai khu lien hop xu ly binh hoa
Diện tích quy hoạch của Khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Bình Hòa, huyện Châu Thành là 25 Ha.

Về giá dịch vụ xử lý rác thải, căn cứ hồ sơ xác định đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt theo phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh tại Khu liên hợp xử lý Bình Hòa kèm theo văn bản số 972/UBND-KTTH, đề nghị UBND tỉnh An Giang tổ chức rà soát lại một số nội dung sau:

Xác định thời gian sử dụng và trích khấu hao tài sản (gồm máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ, nhà xưởng,…)  thực hiện theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính. Lưu ý, chi phí khấu hao của xe máy, thiết bị trực tiếp sản xuất đã được xác định trong giá ca máy, thiết bị nên đề nghị không tính khoản này trong chi phí sản xuất chung hoặc chi phí quản lý doanh nghiệp.

Đối với chi phí sản xuất chung, chi phí quản lý doanh nghiệp, đề nghị tính đúng, tính đủ theo quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BXD.

Rà soát các định mức hao phí xử lý nước thải (nước rỉ rác) phù hợp với quy trình công nghệ, điều kiện và biện pháp thực hiện thực tế; nghiên cứu để xây dựng và trình ban hành định mức xử lý nước thải (xử lý nước rỉ rác) và định mức hút bùn (nạo vét bùn) với đơn vị là m3, làm cơ sở xác định giá.

Xem xét để xác định giá riêng cho từng khâu xử lý (chôn lấp rác, xử lý nước thải - nước rỉ rác, hút bùn - nạo vét bùn), do khối lượng đơn vị xử lý của từng khâu xử lý là khác nhau, và khối lượng cũng khác nhau qua các năm.

Thúy Hà
Xem phiên bản mobile