Phú Yên: Xử phạt Công ty tinh bột sắn Phú Yên hơn 3 tỷ đồng vì xả thải ra môi trường.

26/03/2024 15:10 Thanh tra - Kiểm tra/Quyết định xử phạt hành chính
UBND tỉnh Phú Yên đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần tinh bột sắn Phú Yên với số tiền hơn 3 tỷ đồng do đơn vị này đã có 6 hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

Cụ thể, ngày 14/3/2024, UBND tỉnh Phú Yên đã ra Quyết định số 283/QĐ-VPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần tinh bột sắn Phú Yên (Công ty tinh bột sắn Phú Yên - Địa chỉ tại Buôn Nhum, xã Eabia, huyện Sông Hinh) do có hành vi xả thải ra môi trường không đúng quy định.

Theo Quyết định xử phạt của UBND tỉnh Phú Yên, Công ty tinh bột sắn Phú Yên đã có những hành vi như: Dẫn nước thải sản xuất dùng cho rửa củ vào hố biogas số 4 mà không dẫn vào hồ biogas số 3 trước khi vào hố biogas số 4; Dẫn một phần nước thải công nghệ vào phần bã sắn, rồi sử dụng bơm để bơm bã sắn có nước thải công nghệ vào vào 4 hồ biogas mà không đi qua thiết bị đo lưu lượng nước thải đầu vào của hệ thống quan trắc nước thải tự động trước khi vào hệ thống xử lý nước thải theo Giấy phép môi trường đã được UBND tỉnh Phú Yên cấp ngày 4/5/2023, là không đúng quy trình đối với công trình xử lý nước thải.

Phú Yên: Xử phạt Công ty tinh bột sắn Phú Yên hơn 3 tỷ đồng vì xả thải ra môi trường.
Công ty tinh bột sắn Phú Yên bị xử phạt vì vi phạm quy định bảo vệ môi trường.

Công ty tự ý xây lắp một đường mương dẫn khác bằng bê tông xi măng để dẫn nước thải sản xuất (rửa củ…) không qua xử lý ra môi trường đất, sau đó nước thải chảy ra suối cạn rồi chảy ra sông Hinh.

Xả nước thải sản xuất trái phép ra suối Cạn, rồi chảy ra sông Hinh (toa độ X: 1437452; Y: 548496), có giá trị pH: 5,82 nằm ngoài ngưỡng quy chuẩn ký thuật và 4 thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật.

Điểm xả nước thải theo Giấy phép môi trường được UBND tỉnh Phú Yên cấp ngày 4/5/2023 có 6 thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật.

Ngày 12/1/2024, Công ty khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt cho hoạt động sản xuất phi nông nghiệp vượt công suất cấp phép.

Tháng 1/2024, Công ty đã ký văn bản số 02/PYCL gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước năm 2023. Nhưng tổng lượng khai thác, sử dụng nước thực tế của công ty lại vượt so với báo cáo là hành vi báo cáo không trung thực, không đầy đủ về hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Với những hành vi trên, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã xử phạt Công ty tinh bột sắn Phú Yên với số tiền 3,39 tỷ đồng.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên còn tước quyền sử dụng giấy phép môi trường của Công ty tinh bột sắn Phú Yên để khắc phục vi phạm trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Ngoài ra, Theo Quyết định xử phạt Công ty tinh bột sắn Phú Yên còn buộc phải phá dỡ công trình đã xây lắp trái quy định; buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm theo quy định; buộc phải chi trả kinh phí kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường.

Nguyễn Đại
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động