Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu công nghệ xử lý tấm pin mặt trời đã qua sử dụng

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu công nghệ xử lý tấm pin mặt trời đã qua sử dụng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý thông tin Báo Thanh niên điện tử nêu về xử ...
Áp dụng công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt

Áp dụng công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt

Nhằm đảm bảo các tiêu chí về môi trường theo quy định, để các địa phương có định hướng công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) cho các nhà đầu tư, cũng ...
10 tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý nước thải

10 tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý nước thải

Văn bản hợp nhất số 13/VBHN/BXD Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải do Bộ Xây dựng vừa ban hành quy định 10 tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý nước ...
Quy định về xử lý nước thải phi tập trung

Quy định về xử lý nước thải phi tập trung

Việc áp dụng giải pháp xử lý nước thải phi tập trung phải đạt được hiệu quả về kinh tế và bảo vệ môi trường, hạn chế được nguồn nước thải gây ô nhiễm và ...
Doanh nghiệp thay đổi công nghệ xử lý chất thải phải tự chịu trách nhiệm

Doanh nghiệp thay đổi công nghệ xử lý chất thải phải tự chịu trách nhiệm

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thay đổi công nghệ xử lý chất thải theo hướng tốt hơn so với công nghệ đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường ...
Tái chế chất thải cho cuộc sống thêm xanh: Chưa hiệu quả vì đâu?

Tái chế chất thải cho cuộc sống thêm xanh: Chưa hiệu quả vì đâu?

Tái chế, tái sử dụng các nguồn phế thải là giải pháp quan trọng để tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
Đề xuất công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thanh Hóa

Đề xuất công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thanh Hóa

“Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn (CTR) sinh hoạt tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2019-2025” đã đề xuất 03 nhóm công nghệ để triển khai thực hiện xử lý ...
Tham gia triển lãm công nghệ xử lý chất thải được cấp miễn phí 1 gian hàng

Tham gia triển lãm công nghệ xử lý chất thải được cấp miễn phí 1 gian hàng

Trong khuôn khổ Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức Triển lãm về công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Doanh ...
Hướng dẫn lựa chọn công nghệ và cung cấp định mức xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Hướng dẫn lựa chọn công nghệ và cung cấp định mức xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Bộ Xây dựng hướng dẫn Sở Xây dựng Khánh Hòa lựa chọn công nghệ và cung cấp định mức xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn như sau:
    Trước         Sau    
Phiên bản di động