10 tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý nước thải

06/05/2020 10:52 Chính sách - Pháp luật
Văn bản hợp nhất số 13/VBHN/BXD Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải do Bộ Xây dựng vừa ban hành quy định 10 tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý nước thải. Cụ thể như sau:
Công nghệ xử lý nước thải mỏ than thân thiện môi trường
10 tieu chi lua chon cong nghe xu ly nuoc thai

Công nghệ xử lý nước thải tiết kiệm năng lượng là một trong những tiêu chí được lựa chọn.

Hiệu quả xử lý của công nghệ đảm bảo mức độ cần thiết làm sạch nước thải, có tính đến khả năng tự làm sạch của nguồn tiếp nhận; tiết kiệm đất xây dựng; quản lý, vận hành và bảo dưỡng phù hợp với năng lực trình độ quản lý, vận hành của địa phương.

Công nghệ xử lý nước thải đảm bảo chi phí đầu tư hợp lý, trong đó tính đến cả sự phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu và phù hợp với đặc điểm điều kiện khí hậu, địa hình, địa chất thủy văn của khu vực và khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận. Đặc biệt, công nghệ xử lý nước thải phải an toàn và thân thiện với môi trường, có khả năng mở rộng về công suất hay cải thiện hiệu quả xử lý trong tương lai, đảm bảo hoạt động ổn định khi có sự thay đổi bất thường về chất lượng nước đầu vào, thời tiết và biến đổi khí hậu; mức phát sinh và xử lý bùn cặn; tiết kiệm năng lượng, có khả năng tái sử dụng nước thải, bùn thải sau xử lý.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, UBND cấp tỉnh quyết định việc áp dụng các tiêu chí lựa chọn cho phù hợp.

Thuý Hà
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động