16 lưu vực sông liên tỉnh phải lập quy hoạch

16 lưu vực sông liên tỉnh phải lập quy hoạch

Ngày 16/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2024/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ngày 27/11/2023 trong đó, xác định có 16 lưu ...
Nhận diện "thủ phạm" gây ô nhiễm môi trường lưu vực sông

Nhận diện "thủ phạm" gây ô nhiễm môi trường lưu vực sông

Vấn đề bảo vệ môi trường (BVMT) lưu vực sông (LVS) luôn được xác định là một trong những vấn đề trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về BVMT, không chỉ là ...
Lạng Sơn: Tăng cường kiểm tra, giám sát chất thải trên các lưu vực sông

Lạng Sơn: Tăng cường kiểm tra, giám sát chất thải trên các lưu vực sông

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Công văn số 950/UBND-KT chỉ đạo tăng cường thực hiện quản lý, giám sát chất thải trên các lưu vực sông, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
Nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực tài nguyên nước giai đoạn 2021-2025

Nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực tài nguyên nước giai đoạn 2021-2025

Trong 5 năm tới (2021-2025), mục tiêu cụ thể của lĩnh vực tài nguyên nước (TNN) là tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật TNN; tăng cường quản lý khai thác TNN ...
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia.

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia.

Ngày 14/02, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 259/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, ...
Trọng tâm sáng kiến về nước của Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên

Trọng tâm sáng kiến về nước của Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên

Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) đang thực hiện một số thay đổi về mô hình, cách thức hoạt động, tổ chức các sáng kiến về nước, tập trung vào các giải pháp ...
TP. Hồ Chí Minh: Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai

TP. Hồ Chí Minh: Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai

Kế hoạch triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020 của TP. Hồ Chí Minh được gắn liền với Chương trình giảm ô nhiễm môi ...
Diễn biến chất lượng môi trường nước lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng

Diễn biến chất lượng môi trường nước lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng

Bằng Giang - Kỳ Cùng là một trong 10 hệ thống sông lớn của nước ta, là hệ thống sông liên quốc gia duy nhất ở miền Bắc chảy sang Trung Quốc. Nguồn nước sông ...
Đặc trưng của nguồn gây ô nhiễm nước các lưu vực sông theo vùng kinh tế

Đặc trưng của nguồn gây ô nhiễm nước các lưu vực sông theo vùng kinh tế

Theo vùng, miền các lưu vực sông có đặc trưng về chế độ dòng chảy, nguồn gây ô nhiễm khác nhau do ảnh hưởng của yếu tố địa hình và khí hậu vùng bản địa. 
Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước các lưu vực sông

Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước các lưu vực sông

Ô nhiễm môi trường nước trên các lưu vực sông (LVS) xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, một phần do tiếp nhận chất thải từ các nguồn xả thải vào LVS, một phần ...
Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2018

Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2018

Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2018, chuyên đề “Môi trường nước các lưu vực sông” đánh giá tổng quan về hiện trạng môi trường nước các LVS...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động