Tháo gỡ vướng mắc trong thi hành pháp luật tài nguyên và môi trường

02/06/2020 16:41 Chính sách - Pháp luật
Tại cuộc họp hoàn thiện báo cáo về những vấn đề vướng mắc trong thi hành pháp luật tài nguyên và môi trường, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa đã yêu cầu mỗi đơn vị phải tiến hành ra soát, lập báo cáo cụ thể về những quy định của pháp luật có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị.
Triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2020
thao go vuong mac trong thi hanh phap luat tai nguyen va moi truong

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, triển khai thực hiện nhiệm vụ thông tin, phản ánh những vướng mắc của hệ thống pháp luật theo yêu cầu của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp chế đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ hoàn thiện dự thảo Báo cáo về những vướng mắc của hệ thống pháp luật tài nguyên và môi trường. Số lượng văn bản quy phạm pháp luật được rà soát là rất lớn, tới 600 văn bản do Bộ ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; gần 100 văn bản do các Bộ, ngành khác ban hành hoặc trình ban hành; hơn 50 Bộ luật, Luật có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Tổ công tác nhóm các quy định còn vướng mắc như sau:

Trong lĩnh vực đất đai gồm các nhóm vấn đề: Đấu giá và đấu thầu đất; các quy định về quản lý tài sản công; chấm dứt và thu hồi dự án chậm triển khai; sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân người nước ngoài…

Lĩnh vực tài nguyên nước gồm các nhóm vấn đề: Điều tra cơ bản tài nguyên nước; quy hoạch cơ bản tài nguyên nước; hành lang bảo vệ nguồn nước; hoạt động xả nước thải vào nguồn…

Lĩnh vực khoáng sản gồm các nhóm vấn đề: Quy định về vật liệu xây dựng; đấu giá quyền khai thác khoáng sản…

Lĩnh vực môi trường bao gồm các nhóm vấn đề: Các quy định về đánh giá tác động môi trường tại Luật Bảo vệ môi trường và Luật Đầu tư; quy định về cấp phép xả thải nguồn nước giữa Luật Bảo vệ môi trường và Luật Tài nguyên nước; quy định về ứng phó chất thải trong Luật Bảo vệ môi trường và Luật Hóa chất; quy định về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng…

Sau khi nghe báo cáo của Vụ Pháp chế và ý kiến đóng góp của đại diện lãnh đạo các đơn vị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa yêu cầu mỗi đơn vị phải tiến hành ra soát, lập báo cáo cụ thể về những quy định của pháp luật có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị; đồng thời đưa ra các đề xuất, giải pháp sửa đổi những quy định pháp luật còn vướng mắc theo hướng sửa đổi chính các quy định pháp luật của đơn vị mình phụ trách.

Vụ Pháp chế có nhiệm vụ tổng hợp và hoàn thiện báo cáo về những vướng mắc của hệ thống pháp luật tài nguyên và môi trường.

Thu Vân
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động