Thọ Xuân: Chú trọng công tác học tập, nghiên cứu, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng

06/03/2023 14:54 Địa phương
Những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã tích cực tham mưu cấp trên không ngừng đẩy mạnh công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng các cấp nhằm tạo sự thống nhất tư tưởng đến hành động, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị địa phương.
Thọ Xuân: Chú trọng công tác học tập, nghiên cứu, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng
Tòa nhà trụ sở Huyện ủy Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã bám sát các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, tập trung nghiên cứu và tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân triển khai kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; chỉ đạo các cấp ủy, MTTQ, các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, thực hiện. Giao cho các cơ quan chức năng liên quan tham mưu xây dựng dự thảo chương trình, kế hoạch hành động thực hiện của Ban Thường vụ Huyện ủy sát với tình hình, điều kiện thực tiễn của huyện.

Trên cơ sở tham mưu của Ban Tuyên giáo, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách cơ sở và cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng Đảng trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của các tổ chức cơ sở đảng. Qua đó, cơ bản khắc phục tình trạng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động chung chung, mô phỏng, thiếu gắn bó, không sát với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị...

Ngay từ đầu năm, huyện Thọ Xuân tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các đồng chí bí thư, phó bí thư đảng ủy, cán bộ ban tuyên giáo các xã, thị trấn, báo cáo viên cơ sở về phương pháp, kỹ năng truyền đạt, xây dựng đề cương, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Ngoài việc tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, công tác tuyên truyền, triển khai nghị quyết của Đảng còn được thực hiện đồng bộ thông qua nhiều hình thức, như: phát huy tối đa thế mạnh của hệ thống Đài Truyền thanh huyện và cơ sở; sự tham gia tuyên truyền trực tiếp, tích cực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng còn được thông qua hình thức cổ động trực quan, hệ thống pano, áp phích, khẩu hiệu, qua bản tin Thông tin nội bộ của Huyện ủy. Các hình thức sân khấu hóa; các hội thi cũng được chọn để đưa nội dung nghị quyết đi vào đời sống Nhân dân...

Thọ Xuân: Chú trọng công tác học tập, nghiên cứu, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng

Ban Thường vụ Huyện uỷ Thọ Xuân tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết 06 ngày 12/7/2022 của BCH Đảng bộ huyện Thọ Xuân khoá XXVII về phát triển giáo dục và đào tạo huyện Thọ Xuân giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Tại các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết ở từng cấp ủy cơ sở, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đều yêu cầu các đồng chí bí thư, phó bí thư đảng ủy, chi bộ, báo cáo viên cấp huyện là người chịu trách nhiệm triển khai các nghị quyết của Đảng. Tài liệu, đề cương triển khai do Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn, định hướng, căn cứ vào thực tiễn của huyện. Đặc biệt, năm 2022 huyện Thọ Xuân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức quán triệt triển khai nghiêm túc; đồng thời tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Nghị quyết số 10-NQ/TU bằng hai hình thức thi viết và sân khấu hóa trên địa bàn toàn huyện. Sau gần 2 tháng tích cực tuyên truyền, triển khai tổ chức thực hiện tại các tổ chức cơ sở đảng, ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận được hơn 10.000 bài thi viết; 30/30 xã, thị trấn tham gia phần thi sân khấu với các tiểu phẩm được dàn dựng công phu, chất lượng. Qua đó, nghị quyết đã được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tuyên truyền và quảng bá hình ảnh đất và người Thọ Xuân đến mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; truyền tải quan điểm, mục tiêu, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, định hướng phát triển Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; qua đó, tạo nên động lực tinh thần to lớn, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, chính quyền và mỗi người dân Thọ Xuân, tạo khí thế thi đua vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu vươn lên, thực hiện thành công mục tiêu mà nghị quyết đề ra.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thọ Xuân, cho biết: Phát huy những kết quả quan trọng đã đạt được, thời gian tới Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc triển khai nghị quyết của Đảng đi vào nền nếp.

Cùng với đó, phân công cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu dự theo dõi, nhận xét về việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết ở từng cấp ủy cơ sở. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, triển khai nghị quyết.

Đối với nội dung phải viết thu hoạch, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chịu trách nhiệm hướng dẫn viết thu hoạch, tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả viết bài thu hoạch; tổ chức sơ kết, tổng kết; kịp thời tuyên dương, khen thưởng cá nhân có bài thu hoạch tốt, tập thể tổ chức triển khai hiệu quả; phê bình những tập thể, cá nhân có biểu hiện làm lướt, qua loa.

Đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng, để từ đó tích cực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra...

Minh Phú

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động