Thứ năm 13/08/2020 23:52
Bắc Ninh:

Trám lấp 93 giếng khoan để bảo vệ nguồn nước

08/04/2020 10:04
Nhằm ngăn chặn các nguồn gây ô nhiễm, bảo vệ nguồn nước dưới đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành triển khai thực hiện dự án “Lập danh mục giếng phải trám lấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.
Hướng dẫn việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng

Sau quá trình triển khai thực hiện, mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định số 859/QĐ-UBND về phê duyệt báo cáo kết quả dự án Lập danh mục giếng phải trám lấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt số lượng giếng khoan phải xử lý trám lấp phòng tránh nhiễm bẩn nguồn nước dưới đất tỉnh Bắc Ninh là 93 giếng, bao gồm:

TT

Đơn vị hành chính

Số lượng giếng cần trám lấp

1

  Thành phố Bắc Ninh

30

2

  Thị xã Từ Sơn

8

3

  Huyện Yên Phong

17

4

  Huyện Quế Võ

11

5

  Huyện Tiên Du

11

6

  Huyện Thuận Thành

15

7

  Huyện Gia Bình

1

8

  Huyện Lương Tài

0

Tổng cộng

93

tram lap 93 gieng khoan de bao ve nguon nuoc
Giếng đưa vào trám lấp của Công ty TNHH SX & TM Ngọc Minh Giang ( Phú Lâm – Tiên Du)
tram lap 93 gieng khoan de bao ve nguon nuoc
Giếng đưa vào trám lấp của Công ty giấy Văn Năng (Phong Khê- TP Bắc Ninh)
Thuý Hà
Xem phiên bản mobile