Thứ năm 09/04/2020 06:49

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh

18/09/2019 11:19
Năm 1945, sau khi lãnh đạo cách mạng thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sức tập hợp nhân tài, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đích thân Hồ Chủ tịch viết thư mời cụ Bùi Bằng Đoàn giúp hưng lợi, trừ hại cho nước nhà.
tu tuong dai doan ket dan toc trong dung nhan tai cua chu tich ho chi minh
Hồ Chủ tịch, Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn (đứng bên trái Bác Hồ) và Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh: Tư liệu.

Lá thư ngắn gọn có lời lẽ nhún nhường, tha thiết cầu hiền.

"Thưa Ngài,

Tôi tài đức ít ỏi, mà trách nhiệm nặng nề. Thấy Ngài học vấn cao siêu, kinh nghiệm phong phú. Vậy nên, tôi mời Ngài làm cố vấn cho tôi, để giúp thêm ý kiến trong công việc hưng lợi, trừ hại cho nước nhà dân tộc. Cảm ơn và chúc Ngài mạnh khỏe. Kính thư".

Trước khi nhận lời làm cố vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ Bùi Bằng Đoàn là một vị quan Triều Nguyễn, học rộng tài cao, thanh liêm chính trực, giữ đến chức Thượng thư Bộ hình. Cụ Bùi Bằng Đoàn giữ nhiều chức quan khác nhau, ở đâu ông cũng được nhân dân kính trọng.

Trong chính quyền cách mạng, cụ Bùi Bằng Đoàn từng giữ các chức vụ: Trưởng ban Thường trực Quốc hội, Trưởng ban Thanh tra đặc biệt Chính phủ, cố vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại diễn văn kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định cụ là một chí sĩ yêu nước nhiệt thành, nhà lãnh đạo mẫn cán của Chính phủ, người cộng sự tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tấm gương tiêu biểu của tầng lớp nhân sĩ Việt Nam với tinh thần vì nước vì dân, xả thân vì nghĩa lớn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhắc lại tấm gương thanh liêm chính trực của bậc danh nho chân chính Bùi Bằng Đoàn trong triều đại phong kiến: "Ngay giữa công đường cụ cho treo bảng 'không nhận quà biếu' và yêu cầu người nhà không được nhận quà biếu".

Điểm lại quá trình tham gia chính quyền cách mạng của cụ Bùi Bằng Đoàn, từ lúc nhận lời làm cố vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trưởng ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ, đến khi được Quốc hội Khoá I (tại kỳ họp thứ 2) bầu làm Trưởng ban Thường trực Quốc hội (thay cụ Nguyễn Văn Tố), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo tấm gương làm việc tận tụy, không màng danh lợi của cụ Bùi Bằng Đoàn.

Tri ân sự cống hiến lớn lao của cụ Bùi Bằng Đoàn đối với nhân dân và Tổ quốc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhấn mạnh rằng việc mời nhân sĩ Bùi Bằng Đoàn ra giúp nước đã phản ánh tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Với tấm lòng yêu nước thương dân sâu sắc, từ lúc còn là một vị quan của Triều đình nhà Nguyễn cho đến khi trở thành nhà lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cụ Bùi Bằng Đoàn luôn nêu cao tinh thần vì nước, vì dân, xả thân vì nghĩa lớn. Cụ là một trong những tấm gương tiêu biểu của tầng lớp nhân sĩ, trí thức Việt Nam đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc"

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Nguyễn Hoàng (T/H)
Xem phiên bản mobile