Tuyên Quang coi trọng bảo vệ môi trường trong xây dựng Nông thôn mới

23/03/2023 07:39 Địa phương
Những năm qua, Tuyên Quang không ngừng nâng cao thành tích trong xây dựng Nông thôn mới; nhiều chương trình chuyên đề được triển khai thực hiện, đưa các miền quê nông thôn nơi đây ngày thêm đổi mới.
Tuyên Quang coi trọng bảo vệ môi trường trong xây dựng Nông thôn mới
Người dân thành phố Tuyên Quang phân loại rác thải tại nguồn.

Đẩy mạnh thực hiện các chương trình chuyên đề xây dựng nông thôn mới

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh, giai đoạn 2021- 2025. Năm 2022, trong xây dựng nông thôn mới, Tuyên Quang đã triển khai 06 chương trình chuyên đề, gồm: Chương trình khoa học và Công nghệ, Chương trình mỗi xã một sản phẩm, Chương trình tăng cường Bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn, Chương trình phát triển du lịch nông thôn, Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh và Chương trình nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự.

Cũng nhờ việc đẩy mạnh Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Tuyên Quang đã có 63,9% hộ dân nông thôn trên địa bàn tỉnh được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn; 16,5% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; trên 65% số hộ dân nông thôn triển khai các giải pháp phân loại rác tại nguồn; 80% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý; trên 35% số hộ dân nông thôn có nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý bằng các biện pháp phù hợp, hiệu quả; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; trên 90% số xã có tổ cộng đồng tự quản về an toàn vệ simh thực phẩm. Đến hết tháng 12/2022, toàn tỉnh có 63/122 xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm; năm 2022, Tuyên Quang đã đăng ký, đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện 01 mô hình thí điểm chợ An toàn thực phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới tại xã Thượng Lâm huyện Lâm Bình.

Tiêu chí môi trường được đề cao

Thượng Lâm là một xã vùng cao, nằm ở phía Đông Nam của huyện Lâm Bình (Tuyên Quang), cách trung tâm huyện khoảng 15km. Nhờ đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đến nay diện mạo nông thôn Thượng Lâm có nhiều đổi thay, đường làng, ngõ xóm bê tông hóa sạch đẹp; kết cấu hạ tầng nông thôn của xã được đầu tư cơ bản, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân: các tuyến đường trục xã, liên xã đã được nhựa hóa, bê tông hóa, đạt 100%; hầu hết các tuyến đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp; đường trục chính nội đồng đã cứng hóa, đạt 100%; các tuyến kênh mương luôn được nạo vét, khơi thông dòng chảy thường xuyên bảo đảm 100% diện tích sản xuất nông nghiệp của nhân dân trong xã được tưới tiêu chủ động.

Tuyên Quang coi trọng bảo vệ môi trường trong xây dựng Nông thôn mới
Đường sá ở Thượng Lâm hôm nay

Đặc biệt, tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm luôn được chú trọng. Chính quyền và các đoàn thể của xã tích cực vận động người dân thay đổi thói quen sinh hoạt, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon. Với nội dung tuyên truyền thường xuyên đổi mới, hình thức đa dạng như: tuyên truyền trên loa truyền thanh; sinh hoạt câu lạc bộ, chi hội; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, phân loại xử lý rác thải ngay tại gia đình; tuyên truyền về nguy cơ, tác hại của rác thải nhựa gây ra đối với môi trường sống và sức khỏe con người,…

Theo Kế hoạch, năm 2023, Tuyên Quang sẽ xây dựng khá nhiều công trình phục vụ cho vấn đề đảm bảo môi trường, cấp nước sạch nông thôn. Nếu tiếp tục có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân Tuyên Quang thì nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn trên địa bàn tỉnh sẽ đạt được thành tích cao.

Đình Hợi
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động