Xã Điện Hồng, phát triển cảnh quan môi trường và giữ gìn bản sắc văn hoá địa phương

13/09/2021 16:19 Địa phương
Qua nhiều giai đoạn phát triển, mặc dù còn nhiều khó khăn, tuy nhiên xã Điện Hồng (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng nam) đến nay đã có những sự thay đổi rõ rệt về kinh tế - xã hội cũng như đang từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Xã Điện Hồng, phát triển cảnh quan môi trường và giữ gìn bản sắc văn hoá địa phương
Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Điện Hồng đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTT&DL

Từng bước phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Đến nay, dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp và chưa thể giải quyết một cách dứt điểm nhưng với quan điểm vừa sống chung với dịch vừa sản xuất phát triển kinh tế, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cả hệ thống chính trị và hưởng ứng tích cực của nhân dân trên địa bàn xã đã góp phần cho kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, diện mạo nông thôn có nhiều chuyển biến.

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, song song với triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, việc hoàn thành kế hoạch năm 2021 có ý nghĩa quan trọng và tạo tiền đề trong việc hoàn thành nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm (2021-2025). Trong sáu tháng đầu năm 2021, cùng với việc tập trung cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả 100% cử tri bầu cử, UBND xã cũng đã tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ KT-XH trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tổng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 237,4 tỷ đồng (theo giá cố định 2010), đạt 57,86% kế hoạch cả năm.

Theo ông Nguyễn Hữu Tuân - Chủ tịch UBND xã Điện Hồng “Mặc dù đại dịch gây khó khăn phần nào đối với công tác phát triển kinh tế chung của xã nhưng với sự phát huy các lợi thế sẵn có của địa phương cũng như sự lãnh đạo của các cấp, chính quyền xã Điện Hồng trong 6 tháng đầu năm 2021 đã được mùa, được giá toàn diện với năng suất lúa đạt 75 tạ/ha (cao hơn năng suất bình quân vụ Đông Xuân năm trước 05 tạ/ha) năng suất lúa giống bình quân đạt 80 tạ/ha cùng với những loại cây giống khác cũng đạt năng suất ổn dịnh khiến nhân dân rất phấn khởi”; Chăn nuôi, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng vẫn đang tiếp tục giữ vững, có chiều hướng phát triển. Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn xã cơ bản ổn định và phát triển.

Bên cạnh đó, xã Điện Hồng tiếp tục phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng Nông thôn mới và đã tổ được đại hội thể dục thể thao cấp xã lần thứ IX - 2021 thành công trước thời điểm dịch Covid bùng phát trở lại. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án thu gom và xử lý rác thải theo phương thức khoán hộ; Duy trì phát động thu gom xử lý chai lọ, bao bì thuốc BVTV trên tất cả các cánh đồng; tăng cường thông báo nhắc nhở toàn dân không phun thuốc BVTV có chứa hoạt chất Paraquat để bảo vệ môi trường và sức khỏe người dân.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao

Năm 2010, được sự chỉ đạo của UBND thị xã Điện Bàn, địa phương đã tiến hành khảo sát thực trạng 19 tiêu chí trên địa bàn xã và tiến hành lập quy hoạch, xây dựng Đề án xây dựng xã NTM giai đoạn 2010-2020. Đến cuối năm 2015, qua quá trình nỗ lực phấn đấu địa phương đã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM và được công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2015.

Đến nay, xã vẫn tiếp tục duy trì các tiêu chí đạt chuẩn NTM, củng cố Ban Chỉ đạo xây dựng Xã Nông thôn mới, bổ sung nhiệm vụ xây dựng “ Xã nông thôn mới nâng cao” và “Xã nông thôn mới kiểu mẫu” từ đó đã giữ vững danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hoá Nông thôn mới” , nâng cao chất lượng xã văn hóa qua các năm. Cụ thể, về các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Điện Hồng đã đạt được 6/12 tiêu chí ( Giáo dục, Y tế, Văn hóa, Cảnh quan môi trường, Trường học và An ninh, trật tự ) và 2/4 tiêu chí (Giáo dục, Y tế, Văn hóa và ANTT, Hành chính công) đạt chuẩn đối với xã NTM kiểu mẫu.

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp trên và ngân sách địa phương, xã đã tập trung đầu tư xây dựng và cải tạo các hạng mục theo kiến nghị của cử tri. Trong việc xây dựng NTM, xã đã xây dựng được 13 khu dân cư xanh, sạch, đẹp, trong đó cũng đã phát động được ngày chủ nhật xanh đã đi vào hoạt động được 2 tháng. Mỗi ngày chủ nhật của đầu tháng, xã vận động 100% người dân tham gia “Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn” của UBND thị xã. Hằng tháng ra quân tổng vệ sinh môi trường góp phần làm đẹp bộ mặt của nông thôn, xây dựng cảnh quan môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ngày càng đi vào chiều sâu, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác truyền thanh, văn hóa thông tin trong việc tuyên truyền.

Xã cũng có các đội văn nghệ quần chúng tại các thôn theo quy định của bộ tiêu chí (mỗi thôn có ít nhất 1 đội hoặc 1 CLB văn hóa, văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả). Tiếp tục đầu tư và nâng cấp cho các hạng mục văn hóa, xã hội khiến người dân trong địa bàn xã rất phấn khởi.

Hơn nữa, xã đã hoàn thành tiêu chí cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đối với cây trồng với tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đối với cây trồng chủ lực đạt trên 80%.

Xã Điện Hồng, phát triển cảnh quan môi trường và giữ gìn bản sắc văn hoá địa phương
Nông dân Điện Hồng đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng theo tiêu chí phát triển sản xuất của Đề án xây dựng xã NTM

Xã Điện Hồng cũng rất chú trọng đến xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn để hoàn thành đạt các tiêu chí về xây dựng NTM khi ngoài nguồn vốn từ ngân sách của địa phương, xã cũng đã huy động các nguồn vốn từ bên ngoài cũng như sự hỗ trợ đóng góp của người dân, địa phương cũng đã bắt đầu cho cải tạo, nâng cấp các hạng mục công trình trường học, trụ sở cơ quan,… từng bước nâng cấp dần các cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Ngoài ra, địa phương cũng đã tiến hành xây dựng 2 tuyến đường bê tông với mặt đường 5,5m và 7,5m dài 2km để người dân đi lại thuận tiện.

Hội cựu chiến binh xã đã phát động mô hình camera giám sát an ninh trên một số tuyến đường, đã triển khai lắp đặt được 9 thiết bị để đảm bảo tình hình an ninh, chính trị, trật tự - xã hội, bảo vệ cho nhân dân.

Xã Điện Hồng, phát triển cảnh quan môi trường và giữ gìn bản sắc văn hoá địa phương
Nhân dân Điện Hồng tích cực đóng góp làm đường bê tông giao thông nông thôn theo quy hoạch NTM

Cùng với đó, địa phương đảm bảo 100% tuyến đường được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu đường GTNT cấp A hoặc cấp B với các tuyến đường đường từ trung tâm xã đến đường huyện, đường trục thôn và đường liên thôn, đường ngõ, xóm và đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.

Công tác nâng cấp, cải tạo cảnh quan môi trường trên khắp các thôn tại xã Điện Hồng đang được thực hiện rất tích cực và đảm bảo tiêu chí cảnh quan trong bộ tiêu chí xây dựng NTM nâng cao với chỉ tiêu đạt chuẩn cảnh quan, không gian nông thôn “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, giữ gìn được bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Hữu Tuân cũng khẳng định: “Cảnh quan môi trường trên địa bàn xã là rất quan trọng và được đặt lên hàng đầu trong quá trình xây dựng NTM, nếu mọi tiêu chí đều đảm bảo nhưng tiêu chí về cảnh quan môi trường không đạt thì cũng không mang ý nghĩa gì”.

Trong thời gian tới, xã Điện Hồng rất mong UBND tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí để giữ chuẩn và nâng chuẩn xã nông thôn mới; UBND thị xã cũng lồng ghép các nguồn vốn từ các Chương trình, đề án để hỗ trợ kinh phí cho xã Điện Hồng đầu tư xây dựng đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023, xã NTM kiểu mẫu năm 2025./.

Nguyễn Cường

Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động