Xã Duy Hải, phát triển kinh tế gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường

13/09/2021 15:41 Địa phương
Xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) có diện tích tự nhiên 1.124 ha, có bờ biển dài 07 km, là khu vực trọng điểm triển khai nhiều dự án, đây là điều kiện thuận lợi để Duy Hải tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp và huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển du lịch đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Thương mại du lịch - Công nghiệp, TTCN - Nông nghiệp”; Theo đó, chú trọng phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Duy Hải đã xác định.
Xã Duy Hải, phát triển kinh tế gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường
VinPearlLand dự án lớn đầu tư trên địa bàn xã

Đến xã Duy Hải hôm nay, mọi người đều cảm nhận không gian xanh - sạch của môi trường nơi đây, với 100% đường liên xã, đường thôn, xóm được bê tông, cứng hóa; Hệ thống điện bảo đảm phục nhu cầu sản xuất và dân sinh; Cơ sở vật chất giáo dục, y tế được đầu tư, nâng cấp đạt chuẩn theo quy định; Vệ sinh môi trường nông thôn được bảo đảm, 100% số hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Vào cuộc đồng bộ

Hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, trồng cây xanh do UBND huyện Duy Xuyên phát động, xã Duy Hải đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường (BVMT). Hướng dẫn các đơn vị cơ quan, tổ chức và các hộ nhân dân phân loại rác thải tại nguồn và vận chuyển đến nơi quy định. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sử dụng các công nghệ tiên tiến, đồng bộ ít gây ô nhiểm môi trường; Ưu tiên chọn lựa những doanh nghiệp đủ năng lực đầu tư công nghệ sản xuất sạch và kiên quyết tham mưu cấp trên không cho phép đưa vào hoạt động các cơ sở sản xuất không đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường.

Từ đầu năm 2021 đến nay, cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị- xã hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận, tích cực đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra giám sát góp phần thực hiện hiệu quả hành động bảo vệ môi trường, phân loại và xử lý rác, nâng cao chất lượng môi trường sống, môi trường sinh thái trên địa bàn xã. Tuyên truyền, phát tờ rơi đến từng hộ dân và hướng dẫn người dân trong việc phân loại rác thải tại nguồn. Gắn với trách nhiệm của từng cá nhân đơn vị trong công tác bảo vệ môi trường.

Xã Duy Hải, phát triển kinh tế gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường
Một trong những hoạt động cộng đồng bảo vệ môi trường trên địa bàn xã

Các tổ chức hội, đoàn thể từ xã đến thôn triển khai và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường có hiệu quả, Hội Phụ nữ với mô hình các đoạn đường tự quản "xanh, sạch, đẹp"; Câu lạc bộ "phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni-lông"; Mô hình chi hội phụ nữ "xanh - sạch - đẹp", "phế liệu sạch, "đường, thôn, xóm ba sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ" được thực hiện hiệu quả. Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân với phong trào bảo vệ môi trường, không thải phụ phẩm nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường; không đổ chất thải chưa xử lý ra môi trường...Công tác thông tin tuyên truyền về các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của các cấp, ngành trong công tác bảo vệ môi trường được xã tăng cường, đẩy mạnh. Các lớp tập huấn, tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho hàng trăm lượt người được thực hiện, Xã cũng tổ chức các đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu hút đông đảo người dân người tham gia.

Phát huy vai trò của cộng đồng

Bên cạnh việc tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, Duy Hải còn tăng cường các hoạt động và giải pháp bảo vệ môi trường, trong đó chú trọng việc huy động sức mạnh cộng đồng nhằm phát huy sự sáng tạo và sức mạnh tập thể cùng hành động vì mục tiêu, lợi ích chung trong công tác BVMT. Nhờ đó, các chương trình, hoạt động đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận từ sự chung sức BVMT của cộng đồng.

Xã Duy Hải, phát triển kinh tế gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường
Thu gom rác thải bảo vệ môi trường biển

Hướng tới phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường, trước hết xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến BVMT và triển khai nội dung đề án “Xây dựng Duy Hải - xã thân thiện môi trường” Phát huy sức mạnh của cộng đồng thông qua việc khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia các mô hình BVMT. Qua đó, nhiều mô hình mới, cách làm hay, thiết thực và hiệu quả về BVMT đã hình thành và nhân rộng như: “thôn, tổ thân thiện môi trường” lồng ghép trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư do UBMTTQVN huyện phát động; Mô hình đội thanh niên tình nguyện “bảo vệ môi trường”, xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định, ra quân trồng cây xanh;

Các mô hình BVMT do cộng đồng chung sức thực hiện vì một mục tiêu chung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của toàn dân từ mỗi cá nhân, hộ gia đình đến cộng đồng dân cư; Phát huy quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động của mỗi người dân tham gia vào quá trình xây dựng, thực hiện pháp luật về BVMT, cũng như xây dựng các quy chế, quy ước của cộng đồng trong lĩnh vực BVMT; Xây dựng ý thức trách nhiệm, tự giác BVMT và sống thân thiện với môi trường. Đồng thời hướng dẫn nhân dân tự phân loại rác tại nguồn và tạo thoái quen tiêu dùng thân thiện với môi trường theo phương châm “ Hộ tự lo hộ, tổ đoàn kết tự lo tổ đoàn kết, thôn tự lo thôn”.

Xã Duy Hải, phát triển kinh tế gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường
Một trong những tuyến đường xanh, sạch, đẹp

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Duy Hải cũng còn không ít khó khăn, thách thức, tồn tại và hạn chế như: Công tác tuyên truyền, giáo dục về ý thức bảo vệ môi trường chưa được phong phú, sâu rộng và trực tiếp đến từng người dân, do đó dẫn đến một bộ phận người dân chưa có ý thức cao trong việc tham gia BVMT. Hiện nay, trên địa bàn xã nhiều dự án triển khai số lượng công nhân sinh sống khá đông nên vấn đề về môi trường khó xử lý dứt điểm, việc giải quyết tình hình ô nhiễm môi trường tại các dự án chậm triển khai vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Quỳnh Hương

Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động