Xi măng Tân Quang chú trọng môi trường để phát triển bền vững

06/11/2022 23:04 Tăng trưởng xanh
Trong suốt nhiều năm qua, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) luôn được Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang – VVMI đặc biệt chú trọng, bởi nó là yếu tố tiên quyết để doanh nghiệp phát triển bền vững.
Xi măng Tân Quang chú trọng môi trường để phát triển bền vững
Dây truyền sản xuất xi măng của Công ty Cổ phần Xi măng Tân Quang - VVMI.

Chú trọng quản lý và xử lý chất thải

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trọng Dự, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Tân Quang cho biết: Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, chúng tôi luôn nỗ lực cân bằng hay nói đúng hơn đó là hài hòa giữa sản xuất kinh doanh, lợi ích kinh tế với công tác BVMT.

Theo đó, những năm qua, Công ty luôn đặt mục tiêu vừa ổn định sản xuất, vừa chú trọng đến đầu tư cho môi trường, cho vấn đề xử lý các chất thải trong quá trình sản xuất; Công ty đã tập trung thu gom phân loại từng loại chất thải ngay từ nguồn phát sinh, các loại chất thải nguy hại được bảo quản và để riêng có mã số cho từng loại.

Đối với các loại chất thải rắn thông thường trong sinh hoạt hàng ngày cũng được thu gom và thuê công ty môi trường xử lý, các chất thải rắn phát sinh trong quá trình sản xuất thì thu gom và đưa vào tái sử dụng trong các công đoạn sản xuất.

Về việc triển khai tái chế chất thải, tất cả chất thải tại Xi măng Tân Quang đều được thu gom và phân loại ngay trong quá trình sản xuất. Các loại nguyên vật liệu rơi vãi trong quá trình vận chuyển và sản xuất được đưa quay lại dây truyền để tái chế sử dụng.

Với các loại nguyên vật liệu không thể tái sử dụng như vỏ bao bị lỗi hay rách, các loại túi lọc bụi bằng vải sau khi định kỳ thay ra được tập trung vào vị trí đã được quy định để làm nhiên liệu đốt sấy lò sau mỗi đượt sửa chữa thiết bị.

Xi măng Tân Quang chú trọng môi trường để phát triển bền vững
Đường băng truyền nguyên liệu sản xuất của một nhà xưởng trong Công ty.

Với quan điểm hướng tới cộng đồng không chỉ đơn thuần là những hoạt động phúc lợi, mà lớn hơn đó là đảm bảo môi trường sống, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Hài hòa giữa hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi ích kinh tế với công tác BVMT, tiên phong thực hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp với cộng đồng và xã hội. Đây cũng chính là mục tiêu xây dựng thương hiệu, xây dựng niềm tin đối với người tiêu dùng của Xi măng Tân Quang trong nhiều năm qua.

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường

Riêng về công tác BVMT, ngay từ khi thành lập Công ty đã xác định rõ hoạt động sản xuất phải đi đôi với công tác BVMT để tạo ra sự phát triển bền vững nên công tác BVMT được Công ty đặc biệt chú trọng.

Mặc dù còn khó khăn nhưng hàng năm, Xi măng Tân Quang vẫn dành kinh phí hàng trăm triệu đồng trích từ nguồn sản xuất kinh doanh để triển khai các giải pháp BVMT như: Đầu tư hệ thống lọc bụi tại các công đoạn sản xuất (2 hệ thống lọc bụi tĩnh điện, 35 hệ thống lọc bụi túi vải) đảm bảo lọc trên 99% lượng bụi phát sinh; trồng cây xanh xung quanh nơi sản xuất; tổ chức cho xe tưới nước dập bụi đường đi nội bộ hàng ngày, tự thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, vệ sinh công nghiệp, xây dựng bể xử lý nước thải đảm bảo nước thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn cho phép, xây dựng kho chứa chất thải nguy hại,…

Đáng chú ý, vào đầu tháng 2/2022, Công ty đã hợp tác với Công ty TNHH Giải pháp kỹ thuật và Truyền thông môi trường (có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường mã số VIMCERTS 242 được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận tại Quyết định số 934/QĐ-BTNMT, ngày 16-4-2019 và có thời hạn đến 15-4-2022) tiến hành đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu bụi tại ống khói lò nung và nghiền nguyên liệu và ống khói làm nguội Clinker, có sự giám sát của cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang. Kết quả cho thấy, thông số bụi tại hai ống khói nêu trên đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 23:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng.

Xi măng Tân Quang chú trọng môi trường để phát triển bền vững
Do xác định rõ hoạt động sản xuất phải đi đôi với công tác BVMT để tạo ra sự phát triển bền vững nên công tác BVMT được Công ty đặc biệt chú trọng.

Những năm qua, hệ thống quan trắc khí thải tự động do Công ty lắp đặt hoạt động hiệu quả, liên tục, có camera theo dõi, trực tiếp truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang. Để đảm bảo độ chính xác hệ thống quan trắc tự động tại Công ty đã được kiểm định định kỳ theo quy định.

Cùng với đó, theo định kỳ, Công ty thường xuyên rà soát hệ thống lò nung Clinker và toàn bộ các công trình BVMT trong dây chuyền sản xuất để thực hiện sửa chữa, cải tạo công trình xử lý khí thải; kịp thời khắc phục những hư hỏng trong hệ thống lọc bụi tĩnh điện.

Đồng thời, Ban Giám đốc cũng quán triệt các bộ phận chuyên trách tăng cường kiểm tra thiết bị, bám sát tình trạng hoạt động của các công trình BVMT để kịp thời phát hiện, khắc phục các nguy cơ sự cố, đảm bảo yêu cầu khí thải trước khi thải ra môi trường.

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn nỗ lực thực hiện nghiêm ngặt các giải pháp bảo đảm môi trường như tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát trong quá trình vận hành sản xuất, kịp thời sửa chữa, thay thế các thiết bị xử lý bụi, khí thải, đảm bảo bụi, khí thải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường; hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục, có camera theo dõi, trực tiếp truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang theo quy định…

Trong các báo cáo thường niên của Công ty cũng thể hiện rất rõ mục tiêu phát triển bền vững gắn với BVMT, để làm tốt công tác BVMT, Công ty đã tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về BVMT cho từng lao động, đồng thời tích cực sử dụng các nguồn nguyên liệu hợp lý kết hợp với các giải pháp BVMT hướng tới xây dựng công ty xi măng xanh - sạch - đẹp.

Trong sản xuất, những yếu tố nguy cơ cao gây tác động tới môi trường như khí, bụi, nước… cũng được Công ty xử lý triệt để, đáp ứng đúng tiêu chuẩn QCVN trước khi xả thải ra môi trường. Các nguồn nước thải được Công ty thu gom, xử lý qua hệ thống lắng lọc, sử dụng công nghệ xử lý nước nhiễm than, nhiễm dầu... Tất cả nước thải công nghiệp được xử lý, nước thải hợp vệ sinh, nước thải dầu mỡ và nước thải nhiễm than được thu gom và tái sử dụng (cho các hệ thống dập bụi) trong điều kiện bình thường và không thải ra môi trường bên ngoài. Chất thải nguy hại được thu gom triệt để và lưu giữ cẩn thận trong các kho chứa riêng, chờ đơn vị chuyên môn đến vận chuyển đi xử lý.

Hằng năm, Công ty còn tích cực đào tạo, tổ chức các Hội thi An toàn vệ sinh công nghiệp nhằm tuyên truyền các hoạt động BVMT cho người lao động. Phát động Chương trình tiết kiệm năng lượng, nhiên liệu để giảm lượng khí phát thải ra môi trường...

Với định hướng phát triển hài hòa giữa sản xuất kinh doanh, lợi ích kinh tế với công tác BVMT, Xi măng Tân Quang đã kiên định theo định hướng phát triển bền vững, đó chính là bước đệm mạnh mẽ nhằm tạo đà cho thương hiệu Xi măng Tân Quang ngày càng vươn cao, vươn xa…

Trần Chiến

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động