Thứ ba 24/11/2020 22:34

5 lĩnh vực cần đổi mới và đột phá vì một đại dương bền vững

04/06/2020 12:19
Để góp phần thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định phải triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp mà Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ, trong đó tập trung 5 lĩnh vực quan trọng cần đổi mới và đột phá.
5 nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương
5 linh vuc can doi moi va dot pha vi mot dai duong ben vung

Ngày Đại dương thế giới (ngày 08 tháng 6) do Liên hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Năm 2020, chủ đề của Ngày Đại dương thế giới là “Đổi mới vì một đại dương bền vững”, được kỳ vọng sẽ là cơ hội để giới thiệu những phương pháp, ý tưởng, sản phẩm mới, các giải pháp khả thi nhằm làm nổi bật những đổi mới trong các lĩnh vực liên quan đến đại dương như công nghệ, hệ thống cơ sở hạ tầng, quản lý tài nguyên, sản phẩm, khoa học công nghệ mới...

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 với chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”, nhằm mục đích đổi mới công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch của các bộ, ngành và địa phương để cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để góp phần thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định phải triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp mà Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ; trong đó tập trung 5 lĩnh vực quan trọng cần đổi mới và đột phá là: (i) tập trung rà soát, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; (ii) coi khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực biển chất lượng cao là phương tiện thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; (iii) đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong công tác quản trị biển và đại dương, quản lý vùng bờ đảm bảo hiện đại, đồng bộ, nâng cao hiệu quả phối hợp và xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn cao; (iv) đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, thực hiện tốt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030; (v) nâng cao vị thế, vai trò, trách nhiệm của Việt Nam là Chủ tịch ASEAN năm 2020 và là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) đóng góp trách nhiệm vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc đảm bảo hòa bình, an ninh và phát triển bền vững.

Chủ động, tích cực tham gia và đề xuất, thực hiện các sáng kiến hợp tác về các lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương trong khuôn khổ ASEAN và khu vực Thái Bình Dương, góp phần bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp trên biển của ta.

Các khẩu hiệu tuyên truyền biển và hải đảo Việt Nam năm 2020:

Về chủ quyền biển đảo

- Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

- Hoàng Sa -Trường Sa là máu thịt của Tổ quốc Việt Nam.

- Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc.

- Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Về rác thải nhựa

- Ngăn chặn ô nhiễm nhựa và khuyến khích các giải pháp đổi mới vì một đại dương khỏe mạnh.

- Giảm rác thải nhựa, tăng màu sống xanh.

- Vì một đại dương sạch không rác thải nhựa.

- Chung tay hành động vì biển xanh không rác thải nhựa.

- Bảo vệ môi trường biển, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ.

- Chung tay gìn giữ màu xanh của biển.

Về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

- Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.

- Hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển.

- Sử dụng bền vững nguồn lợi từ biển và đại dương là trách nhiệm của chúng ta.

- Thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

- Phát triển bền vững kinh tế biển – Không một ai bị bỏ lại phía sau.

Về đổi mới vì một đại dương bền vững

- Cùng hành động để bảo vệ và phục hồi đại dương.

- Bảo tồn hành tinh xanh, tạo nên sự khác biệt.

- Đổi mới vì cuộc sống dưới lòng đại dương.

- Đổi mới, sáng tạo để phát triển kinh tế biển xanh.

Mai Hoa
Xem phiên bản mobile