Chủ nhật 20/09/2020 04:45

Bình Thuận: Triển khai thực hiện quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

29/05/2020 13:32
Nhằm ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển, nâng cao nhận thức, ứng xử và thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy của cộng đồng và xã hội, mới đây, Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Thuận đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.
Cùng hành động vì mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa
binh thuan trien khai thuc hien quan ly rac thai nhua dai duong den nam 2030
Bình Thuận đang triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường biển

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 80% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; 80% các khu bảo tồn biển không còn rác thải nhựa; bảo đảm tối thiểu một năm hai lần phát động tổ chức chiến dịch thu gom, làm sạch các bãi biển trên địa bàn tỉnh.

Đến năm 2030, sẽ giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom, chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển; 100% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; 100% các khu bảo tồn biển không còn rác thải nhựa.

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch của tỉnh Bình Thuận đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương; thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa từ các hoạt động ở khu vực ven biển và trên biển; kiểm soát rác thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy từ nguồn; hoàn thiện chính sách hỗ trợ, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ về xử lý rác thải nhựa đại dương.

Kế hoạch cũng giao nhiệm vụ, trách nhiệm thực hiện cho Chi cục Biển và Hải đảo, Chi cục Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn..., hướng dẫn, yêu cầu chủ cơ sở thực hiện nghiêm túc việc phân loại rác thải tại nguồn; hướng dẫn, yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan có biện pháp xử lý vi nhựa từ nước thải khu đô thị và khu công nghiệp, nhất là tại vùng ven biển, cửa sông, vùng biển ven bờ.

Dương Thu

Đọc nhiều

dai-ichi
Xem phiên bản mobile