Thứ bảy 16/01/2021 13:02

Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống thoát nước

06/05/2020 10:53
Các dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung do các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng được hưởng ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.
Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam Quản lý bùn thải hệ thống thoát nước đô thị
chinh sach uu dai va ho tro dau tu phat trien he thong thoat nuoc
Đầu tư xây dựng dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư nông thôn được hưởng ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Theo Văn bản hợp nhất số 13/VBHN/BXD Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải do Bộ Xây dựng vừa ban hành, chính sách ưu đãi và hỗ trợ về đầu tư phát triển hệ thống thoát nước được quy định cụ thể như sau:

Các dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung do các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng được hưởng ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào bằng nguồn vốn của ngân sách địa phương và các ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định hiện hành.

Mai Hoa
Xem phiên bản mobile