Hà Nội:

Chọn 5 địa điểm lắp đặt trạm trung chuyển, tái chế chất thải rắn xây dựng

13/05/2020 10:12 Quản lý nguồn thải
Thông báo số 401/TB-UBND của UBND Thành phố đã đồng ý chủ trương Đề án thí điểm “Trạm trung chuyển tạm thời và hệ thống tái chế chất thải rắn xây dựng bằng phương pháp nghiền” tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai; đồng thời, giao Sở Xây dựng lựa chọn 5 địa điểm tại các cửa ô của thành phố để lắp đặt trạm trung chuyển tạm thời, thiết bị nghiền, tái chế chất thải rắn xây dựng.
Giải pháp sản xuất và tiêu dùng bền vững
chon 5 dia diem lap dat tram trung chuyen tai che chat thai ran xay dung
Công nghệ xử lý chất thải rắn xây dựng. Hình minh họa

Theo đó, UBND TP. Hà Nội đồng ý chủ trương Đề án thí điểm tại khu đất 6,5 ha nút giao Pháp Vân - cầu Giẽ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai theo đề xuất của Sở Xây dựng. Thời gian thực hiện đề án 3 năm kể từ ngày ký thông báo.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; hoàn thiện hồ sơ cho thuê đất, thời gian thuê đất hằng năm.

Nhà đầu tư có trách nhiệm căn cứ Đề án thí điểm được chấp thuận, lập và phê duyệt dự án để triển khai các thủ tục về đầu tư, đất đai theo quy định.

Để triển khai rộng mô hình xử lý, tái chế chất thải rắn xây dựng trên địa bàn, UBND Thành phố đã giao Sở Xây dựng khẩn trương tiếp tục làm việc với Bộ Xây dựng sớm ban hành văn bản hướng dẫn về phương pháp tính đơn giá dịch vụ, quy trình áp dụng vật liệu sau nghiền gắn với việc cấp phép xây dựng công trình mới; đồng thời, khẩn trương xây dựng quy trình phá dỡ công trình; lựa chọn 5 địa điểm tại các cửa ô của thành phố để lắp đặt trạm trung chuyển tạm thời, thiết bị nghiền, tái chế chất thải rắn xây dựng.

Theo QCVN 07-9:2016/BXD Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình quản lý chất thải rắn và Nhà vệ sinh công cộng, công trình quản lý chất thải rắn nói chung và trạm trung chuyển chất thải rắn nói riêng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quy hoạch quản lý chất thải rắn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hơn nữa, trạm trung chuyển chất thải rắn khi xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu về khoảng cách an toàn về môi trường.

Dương Phấn
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động