Thứ năm 23/09/2021 09:51

Chương trình phối hợp hành động Bảo vệ môi trường phát triển bền vững tỉnh Thanh Hóa

23/09/2020 08:31
UBND tỉnh Thanh hóa vừa ban hành Quyết định số 3787/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ thực hiện Chương trình phối hợp hành động Bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 – 2025.
Thanh Hóa điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn
chuong trinh phoi hop hanh dong bao ve moi truong phat trien ben vung tinh thanh hoa
Tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường.

Nhiệm vụ Chương trình được đặt ra, gồm: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyền thông về bảo vệ môi trường, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động để cán bộ các Sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội, các cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân hiểu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường và có hành động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường; đồng thời, xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả để tuyên truyền và hướng dẫn cán bộ, người dân làm theo.

Theo Quyết định, UBND tỉnh Thanh Hóa giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan, như: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức; hành động để cán bộ các Sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội, các cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân hiểu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường và có hành động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường; xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả…

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực: Chi cục Bảo vệ môi trường) các nhiệm vụ chính: Cung cấp thông tin, tài liệu giúp cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường; phối hợp mở các lớp tập huấn về bảo vệ môi trường cho các đối tượng là các báo cáo viên, đoàn viên, hội viên của các Sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường theo chủ đề của các sự kiện về môi trường hằng năm. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp thực hiện tốt các nội dung của chương trình phối hợp. Tạo điều kiện thuận lợi để các Sở, ban, ngành, đoàn thể tham gia thực hiện các Chương trình, dự án do đơn vị đề xuất; hỗ trợ kỹ thuật, chuyên gia và các nguồn lực khác cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể nhằm đảm bảo yêu cầu và nhiệm vụ bảo vệ môi trường hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh.

Thu Vân

Đọc nhiều

vinacapital-hoi-an
Xem phiên bản mobile