Đà Nẵng: Nâng cao nhận thức, phát huy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên

06/05/2024 07:50 Kinh tế, xã hội
Ngày 3/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt 2 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng cho biết, Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, phát huy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên thành phố, với quyết tâm đột phá, tinh thần chủ động tiến lên khắc phục khó khăn để thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời, quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Trung ương và của thành phố khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.

Đà Nẵng: Nâng cao nhận thức, phát huy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên
Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, cán bộ, đoàn viên, thanh niên được nghe triển khai nghiên cứu, học tập 2 chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, Chuyên đề 01 (Dành cho cán bộ Đoàn) với các nội dung: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung. Chuyên đề 02 (Dành cho đoàn viên, thanh niên): Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần tập luyện thể dục, thể thao.

Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh, các chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tập trung vào các biểu hiện cụ thể trong sinh hoạt, công tác như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, việc gì có lợi cho dân, dù nhỏ cũng gắng sức làm, việc gì có hại cho dân, dù nhỏ, cũng hết sức tránh; xây dựng lối sống lành mạnh, thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của nhà nước; chống lại các biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền, sách nhiễu; biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh” tham lam, lười biếng, kiêu ngạo,...

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã phổ biến, quán triệt nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ngay sau Hội nghị, cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn thành phố Đà Nẵng tập trung nghiên cứu, tuyên truyền sâu rộng những nội dung của các chuyên đề năm 2024; đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo cụ thể hoá và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên từ đó tạo bước chuyển biến rõ nét, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố thực sự gương mẫu, trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Nhàn
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động