Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Đống Đa tổ chức Hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trao tặng Huy hiệu Đảng

19/05/2023 14:17 Sự kiện
Tháng 5 về, mỗi người dân Việt Nam đều nhớ đến ngày sinh nhật Bác với tấm lòng trân trọng, thành kính và biết ơn sâu sắc. Cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, hy sinh vì nước, vì dân, Người đã để lại cho dân tộc ta di sản vô cùng quý báu là tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đó chính là sự kết tinh của những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa nhân loại; là tấm gương sáng ngời để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đó để giáo dục, rèn luyện mình, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, là “người đày tớ thật trung thành của nhân dân”. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người Việt Nam.

Thực hiện Kế hoạch số 186-KH/QU ngày 09/3/2023 của Quận ủy Đống Đa về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị (khóa XII) tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 17/5/2023, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ khối lần thứ II”.

Hội nghị diễn ra trong không khí kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2023). Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Mạnh Chiến - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Quang - Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Hội nghị còn có mặt đầy đủ của các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên các Chi bộ thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Quang Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhấn mạnh kết quả đã đạt được của Đảng bộ quận Đống Đa trong những năm gần đây cũng ý nghĩa, các nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025 về đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa
Đồng chí Nguyễn Văn Quang - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa

Trên tinh thần đó, Đảng ủy khối đã cụ thể hóa các quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa”; công tác cán bộ, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những văn bản cụ thể.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa quyết tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể:

Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa và xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Thực hiện trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chương trình số 01 “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị quận Đống Đa thực sự trong sạch, vững mạnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025”; Chương trình số 03 - CTr/ĐUK ngày 12 tháng 8 năm 2020 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ủy khối Doanh nghiệp; hiệu quả quản lý, điều hành của lãnh đạo các đơn vị; chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội thuộc các đơn vị giai đoạn 2020 - 2025;

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập Chuyên đề 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ khối lần thứ II”;

Lựa chọn vấn đề trọng tâm, đột phá; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc; xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức triển khai, giám sát, khảo sát việc thực hiện Chuyên đề 2023;

Tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với Chuyên đề 2023 và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” không chỉ là hình thức mà đi sâu vào chất lượng, hiệu quả, Đảng ủy Khối chỉ đạo các Chi bộ tiếp tục về quán triệt các nôi dung tại Hội nghị, các Kết luận, Nghị quyết của Đảng ủy Khối, Quận ủy Đống Đa đồng thời triển khai đến toàn thể đảng viên nội dung đăng ký “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ khối lần thứ II” và Cam kết thực hiện các nội dung chống “9 Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 Biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống; 9 Biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ".

Cũng tại Hội nghị, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa long trọng tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30, 40, 50, 60 năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng đợt 19/5 cho 13 đồng chí đảng viên.

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Khối, đồng chí Vũ Mạnh Chiến, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy đã chúc mừng, biểu dương và bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc và mong muốn các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu cao tinh thần gương mẫu, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của người Đảng viên, xứng đáng là tấm gương chia sẻ kinh nghiệm, dìu dắt cho thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ.

Đồng chí Vũ Mạnh Chiến, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa phát biểu chúc mừng các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng
Đồng chí Vũ Mạnh Chiến, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa phát biểu chúc mừng các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng

Đại diện cho các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng đợt 19/5, đồng chí Nguyễn Cương Thường xúc động chia sẻ: nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng là niềm vinh dự tự hào trong sự nghiệp công tác của bản thân tôi, đây cũng là động lực to lớn để tôi tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác. Tôi cũng xin cảm ơn Đảng đã giáo dục, rèn luyện chúng tôi trưởng thành. Chúng tôi nguyện phấn đấu suốt đời theo lý tưởng cách mạng của Đảng, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng đáng là người Đảng viên cộng sản.

Đ/c Nguyễn Cương Thường - Đại diện cho các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng đợt 19/5 chia sẻ cảm tưởng tại Lễ trao tặng huy hiệu Đảng.
Đ/c Nguyễn Cương Thường - Đại diện cho các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng đợt 19/5 chia sẻ cảm tưởng tại Lễ trao tặng huy hiệu Đảng.

Một số hình ảnh tại Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023.

Đ/c Vũ Mạnh Chiến, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa trao huy hiệu và chúc mừng các đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 19/5
Đ/c Vũ Mạnh Chiến, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa trao Huy hiệu và chúc mừng các đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 19/5
Đ/c Vũ Mạnh Chiến, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa trao huy hiệu và chúc mừng các đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 19/5
Đ/c Vũ Mạnh Chiến, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa trao Huy hiệu và chúc mừng các đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 19/5
Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động