Đề nghị xây dựng quy chuẩn dùng bã thạch cao làm vật liệu san nền cho công trình giao thông

18/08/2023 14:09 Quản lý nguồn thải
Cử tri tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành có liên quan sớm nghiên cứu ban hành quy chuẩn quy định cho việc sử dụng bã thải gyps làm vật liệu xây dựng, vật liệu san nền giao thông nhằm mục đích tháo gỡ khó khăn cho các nhà máy sản xuất phân bón, đặc biệt là sản xuất phân bón DAP

Về việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn nhằm đẩy mạnh việc xử lý, tiêu thụ thạch cao PG (thạch cao phốt pho được tái chế từ bã gyps) của các nhà máy sản xuất phân bón, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng, Bộ Xây dựng đã chủ trì xây dựng và chuyển Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11833:2017 thạch cao phốt pho dùng để sản xuất xi măng. Đồng thời, tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11833:2017 cũng đã được đưa vào Quy chuẩn quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng, hiện tại là QCVN 16:2019/BXD.

Đề nghị xây dựng quy chuẩn dùng bã thạch cao làm vật liệu san nền cho công trình giao thông
Bãi gyps

Bã thải gyps tiềm ẩn nguy cơ rất lớn với môi trường do chứa nhiều chất độc như axít HF, H2SO4, H3PO4 và các muối kim loại nặng, phóng xạ. Những năm qua, ô nhiễm từ các bãi thải này rất nghiêm trọng, đặc biệt trong thu gom và xử lý nước rỉ từ bãi thải gyps. Vấn đề nữa là bụi, ô nhiễm môi trường không khí và hơi axit, gây rất nhiều bức xúc trong nhân dân.

Hiện nay, bã gyps được sử dụng làm phụ gia xi măng thay thế thạch cao tự nhiên. Nhưng sử dụng Thạch cao PG (thạch cao phốt pho được tái chế từ bã gyps) làm vật liệu san lấp, đắp nền đường giao thông thay thế vật liệu truyền thống vẫn ở giai đoạn thử nghiệm. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các nhà máy sản xuất phân bón, đặc biệt là sản xuất phân bón DAP, Bộ Xây dựng đang phối hợp với các Bộ ngành đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ xử lý, tái chế bã thạch cao thành nguyên liệu cho ngành công nghiệp, vật liệu xây dựng.

Nhiều nhà máy xi măng đã sử dụng thạch cao phốt pho thay thế một phần thạch cao tự nhiên trong sản xuất xi măng. Về sử dụng bã gyps làm vật liệu san lấp đường giao thông, Bộ Xây dựng đã giao Viện Vật liệu xây dựng nghiên cứu, xây dựng Chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng thạch cao phốt pho làm móng đường giao thông và làm vật liệu san lấp cho công trình xây dựng. Đến nay, đề tài đã được thông qua Hội đồng tư vấn nghiệm thu cấp Bộ và hiện cơ quan soạn thảo đang hoàn thiện để trình Bộ Xây dựng ban hành.

Giang Nam
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động