Đồng Nai: Thực hiện đồng bộ hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

13/08/2020 12:38 Quản lý nguồn thải
Các chỉ tiêu về thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai luôn được lãnh đạo địa phương quan tâm và đã cụ thể hóa tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.
Khuyến khích đầu tư các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt có thu hồi năng lượng
dong nai thuc hien dong bo he thong thu gom van chuyen xu ly chat thai ran sinh hoat
Một góc Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phân compost ở Đồng Nai.

Nhằm hướng đến mục tiêu tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn không quá 15% và triển khai thực hiện phân loại rác tại nguồn, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn, đảm bảo đạt tỷ lệ thu gom xử lý CTRSH theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Đồng Nai.

TP. Biên Hòa và huyện Trảng Bom cần tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt hơn để đạt tỷ lệ thu gom, xử lý CTRSH theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Đồng Nai. UBND TP. Biên Hòa khẩn trương làm việc với các đơn vị thu gom chất thải rắn (CTR) trên địa bàn để đảm bảo thu gom triệt để CTR phát sinh, nhất là trên các tuyến đường phố, tại các khu dân cư để đưa về khu xử lý. UBND huyện Trảng Bom nhanh chóng có kế hoạch thu gom, xử lý CTR phát sinh trên địa bàn, đảm bảo tỷ lệ thu gom, xử lý CTRSH theo tinh thần Nghị quyết của Tỉnh ủy.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu UBND các huyện, UBND TP. Long Khánh và TP. Biên Hòa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành để kịp thời tham mưu, đề xuất Lãnh đạo UBND cấp huyện xử lý các trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũng thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên & Môi trường về việc đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu 100% CTRSH được thu gom, xử lý mang tính chất tương đối do hiện nay chưa có quy định về định mức phát sinh CTRSH nên việc làm rõ cơ sở tính toán tổng khối lượng CTRSH phát sinh là khó thực hiện, quan trọng nhất là CTR phát sinh đều được thu gom, xử lý.

Về chỉ tiêu giảm tỷ lệ chôn lấp CTRSH không quá 15%, UBND Tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai chủ trì, khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại Khu xử lý Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu theo quy định, trình UBND Tỉnh Đồng Nai. Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi tập trung triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng tiến độ đã cam kết với Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai tại buổi làm việc trên, đảm bảo đưa Nhà máy xử lý chất thải làm phân compost tại Khu xử lý Vĩnh Tân đi vào hoạt động trong Quý IV/2020.

Đối với Khu xử lý Xuân Tâm, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty TNHH Cù Lao Xanh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục có liên quan, gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý, đảm bảo đến cuối năm 2020 hoàn thành việc khắc phục các tồn tại để xử lý triệt để CTRSH phát sinh, không gây ô nhiễm môi trường. Sở Tài nguyên & Môi trường và Sở Xây dựng hướng dẫn, hỗ trợ Công ty TNHH Cù Lao Xanh trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.

Sở Tài nguyên & Môi trường khẩn trương dự thảo văn bản trình UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Tài nguyên & Môi trường xem xét việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động khí thải tại Khu xử lý Xuân Mỹ nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; phối hợp với Sở Tài chính, UBND huyện Cẩm Mỹ và các đơn vị liên quan nghiên cứu, để xuất biện pháp xử lý đối với khối lượng CTRSH phát sinh ở huyện Cẩm Mỹ trong thời gian này; báo cáo về UBND tỉnh Đồng Nai trong tháng 8/2020.

Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh Đồng Nai rà soát các quy định về vay vốn với lãi suất ưu đãi, có biện pháp hỗ trợ Công ty TNHH Thương mại Môi trường Thiên Phước trong việc đầu tư các công trình xử lý môi trường trong Khu xử lý Xuân Mỹ. Còn Công ty TNHH Thương mại Môi trường Thiên Phước khẩn trương thực hiện việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục khí thải đối với lò đốt chất thải sinh hoạt tại Khu xử lý để đáp ứng đủ điều kiện vận hành thử nghiệm.

Đối với Khu xử lý Túc Trưng, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND huyện Định Quán và các cơ quan liên quan làm việc với Công ty Cổ phần Môi trường - Xây dựng Đa Lộc để xem xét, rà soát, thống nhất ý kiến, để xuất UBND tỉnh Đồng Nai biện pháp xử lý đối với kiến nghị điều chỉnh quy mô, công suất xử lý CTRSH của Khu xử lý này; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh Đồng Nai trong tháng 8/2020.

Việc thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn, Sở Tài nguyên & Môi trường xác định phương án thu gom, vận chuyển ban hành hướng dẫn thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong tháng 8/2020 làm cơ sở cho các địa phương triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, UBND các huyện, thành phố xây dựng chương trình cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn quản lý; nghiên cứu có giải pháp vận chuyển CTRSH sau khi thu gom đưa về Khu xử lý, hạn chế phát sinh các điểm trung chuyển trên địa bàn làm ảnh hưởng đến môi trường.

Các địa phương đang tồn đọng các điểm trung chuyển, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường theo dõi, giám sát công tác bảo vệ môi trường nhằm tránh tình trạng phát sinh ô nhiễm môi trường tại các điểm trung chuyển.

Quang Minh
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động