Thứ sáu 05/03/2021 08:46

Dự thảo Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

31/07/2020 08:22
Nhằm đảm bảo việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành được kịp thời đồng bộ với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Hoàn thiện dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
du thao quy dinh chi tiet viec lap dieu chinh quy hoach ke hoach su dung dat
Xây dựng Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Để việc ban hành Thông tư được kịp thời và sát với thực tiễn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường, các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định, xây dựng Dự thảo Thông tư.

Dự thảo Thông tư gồm 3 Phần và 74 Điều, Quy định chi tiết việc lập kế hoạch sử dụng đất quốc gia; lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh; lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh (gồm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (gồm huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh. Áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Dự thảo Thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.  

Thu Vân
Xem phiên bản mobile