Hà Nội: Tăng cường biện pháp quản lý nhà nước hoạt động đốt rơm rạ

23/09/2020 15:53 Địa phương
Các cấp, ngành, nhân dân Thủ đô chủ động xây dựng kế hoạch, hành động cụ thể, thiết thực phấn đấu đến ngày 01/01/2021, không còn hoạt động đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định trên địa bàn thành phố.
Hà Nội nhân rộng chương trình đổi rác lấy quà
Hà Nội: Tăng cường biện pháp quản lý nhà nước hoạt động đốt rơm rạ
Từ ngày 01/01/2021, không còn hoạt động đốt rơm rạ và phụ phẩm cây trồng trên địa bàn Thành phố.

Trước thực trạng ô nhiễm không khí đang diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường thành phố.

Chỉ thị nêu rõ, hiện nay hoạt động đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng sau thu hoạch và chất thải rắn sinh hoạt trước khi vận chuyển đến các khu xử lý tập trung diễn ra phổ biến tại các địa phương, làm phát sinh các loạt khí thải như: CO2 (cacbonic), CO (Cacbon monoxit), Nox (Oxit nitơ), CH4 (Mêtan), NH3 (Amoniac), SO2 (lưu huỳnh điôxit), bụi mịn PM2.5,… gây ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng môi trường không khí xung quanh, sức khỏe con người và hoạt động giao thông vận tải.

Để kiểm soát các hoạt động này, hệ thống văn bản pháp lý đã quy định cụ thể về xử lý các phụ phẩm cây trồng, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong hoạt động trồng trọt; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc phân loại, lưu giữ và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; nghiêm cấm “thải khói, bụi, khí có chất hoặc mùi độc hại vào không khí,”… Tuy nhiên, công tác quản lý, giám sát tại địa phương vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế do thiếu chế tài xử lý vi phạm đối với hoạt động đốt rơm rạ và phụ phẩm cây trồng. Do đó, mặc dù đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cộng đồng nhưng hiệu lực thực thi vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn.

Chỉ thị yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thường xuyên giám sát, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi đốt chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương; xây dựng hệ thống giám sát cộng đồng và hệ thống thông tin nhằm phát hiện, tố cáo các hành vi đốt rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn; hợp đồng chặt chẽ cũng như quy định rõ trách nhiệm các đơn vị nhận đặt hàng công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn; tổ chức thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định hiện hành và triển khai các biện pháp khác nhằm chấm dứt hoàn toàn tình trạng đốt rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

Đến ngày 30/9/2020, các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, các tổ dân phố, thôn, xóm, bản làng về chủ trương của thành phố trong việc thực hiện quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý rơm rạ, phụ phẩm cây trồng và chất thải khác theo quy định; đồng thời đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân đốt, giải pháp nhằm kiểm soát công tác quản lý rác thải và rơm rạ, phụ phẩm cây trồng trên địa bàn quản lý.

Đến ngày 31/12/2020, thực hiện các biện pháp hỗ trợ để người dân không đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng sau khi thu hoạch và chuyển sang các giải pháp xử lý khác thân thiện với môi trường, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.

Từ ngày 01/01/2021, 100% rơm rạ và phụ phẩm cây trồng phát sinh được thu gom, tái sử dụng hoặc xử lý bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật môi trường; không còn hoạt động đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải rắn thải sinh hoạt không đúng quy định trên địa bàn thành phố.

Quang Minh
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động