Hướng dẫn Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh áp dụng QCVN 06:2020/BXD

26/02/2021 08:00 Địa phương
Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có công văn 340/BXD-KHCN Bệnh viện Đại học Y  Dược thành phố Hồ Chí Minh cho ý kiến lập luận chứng bổ sung các giải pháp kỹ thuật PCCC cho dự án Đầu tư xây dựng khu B Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

Các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch do Sở Quy hoạch Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh cung cấp là các chỉ tiêu tối đa hoặc tối thiểu được phép xây dựng tại khu vực. Khi lập hồ sơ thiết kế, dự án cần phải tuân thủ các quy định hiện hành khác có liên quan, trong đó có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình. Đối với các nội dung đã nêu trong Công văn số 1644/BVĐHYD-QTTN ngày 18/11/2020 của Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, các chỉ tiêu công trình đã được Bộ Y tế phê duyệt, là chưa đảm bảo các quy định tại QCVN 06:2020/BXD. Trường hợp cần thiết do yêu cầu của Bộ Y tế, Chủ đầu tư cần liên hệ với Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để được xem xét, hướng dẫn theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_340-BXD-KHCN_02022021_signed.pdf

Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng

Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động