Thứ sáu 01/07/2022 11:24
Dòng sự kiện

Hướng dẫn thực hiện giảm giá điện, tiền điện đợt 2

21/12/2020 13:34
Thực hiện Nghị quyết số 180/NQ - CP ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm điện, giảm tiền điện (đợt 2) cho các khách hàng sử dụng điện, ngày 18/12/2020, Bộ Công Thương đã có văn bản số 8764/BCT-ĐTĐL gửi Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam hướng dẫn triển khai thực hiện việc giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện để tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 đợt 2.
Mức hỗ trợ giá điện cho người dân và doanh nghiệp từ tháng 4-6/2020
huong dan thuc hien giam gia dien tien dien dot 2
Ước tính, trong năm 2020 EVN giảm tiền điện với tổng giá trị trên 12.300 tỷ đồng.

Theo đó, sẽ giảm 10% giá bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 quy định tại Quyết định số 648/QĐ BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện (sau đây gọi tắt là Quyết định số 648/QĐ - BCT).

Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan) và khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông sẽ giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định số 648/QĐ - BCT .

Giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid - 19 mua điện từ các đơn vị thuộc EVN và các đơn vị bán lẻ điện. Giảm 100 % tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19. Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng dễ khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid - 19.

Tổng số thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho các nhóm đối tượng khách hàng nêu trên là ba (03) tháng tương ứng các kỳ hóa đơn tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2020.

Trường hợp hoá đơn tiền điện tháng 12 năm 2020 của khách hàng sử dụng điện chưa được phát hành thì số tiền hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện của ba (03) tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2020 được hoàn trả trong hoá đơn tiền điện tháng 12 năm 2020; Trường hợp hoá đơn tiền điện tháng 12 năm 2020 của khách hàng sử dụng điện đã được phát hành hoặc tổng số tiền được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện lớn hơn tiền điện tại hoá đơn tiền điện tháng 12 năm 2020 thì thực hiện hoàn trả cho khách hàng tương ứng với số tiền điện được giảm giá điện, giảm tiền điện vào các kỳ hoá đơn tiền điện tiếp theo.

huong dan thuc hien giam gia dien tien dien dot 2
Văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương về viêc thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện
Đối với đơn vị bán lẻ điện nông thôn; khu tập thể, cụm dân cư; tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt có trách nhiệm lập hồ sơ giảm giá bán điện cho khách hàng thuộc đối tượng được giảm giá để gửi các Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực để làm căn cứ thực hiện hoàn trả tiền bán buôn điện. Hồ sơ giảm giá bán điện, giảm tiền điện bao gồm (1) Danh sách khách hàng sử dụng điện thực tế trong các tháng 10-11-12; (2) Bảng kê tính toán số tiền giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện trong các tháng 10, 11, 12 năm 2020 có xác nhận của đại điện hợp pháp của đơn vị bán lẻ điện; Và gửi hồ sơ trước ngày 25 tháng 12 năm 2020.

Đối với nhóm khách hàng thuộc đối tượng giảm giá điện, tiền điện đã thanh lý hợp đồng mua bán điện trong tháng 10, 11, 12 năm 2020 thì chủ thể hợp đồng mua bán điện mang hồ sơ đến đơn vị Điện lực đã ký hợp đồng mua bán điện để thực hiện thủ tục hoàn trả tiền điện. Thời gian giải quyết không chậm hơn ngày 28 tháng 02 năm 2021.

Danh sách các cơ sở phục vụ phòng chống dịch Covid - 19 không thu phí được giảm tiền điện do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy Ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp cho các đơn vị điện lực. Thời gian giải quyết không chậm hơn ngày 28 tháng 02 năm 2021

Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, EVN chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết các đơn vị có liên quan thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng đúng đối tượng, thời gian. Nếu có vướng mắc cần báo cáo kịp thời cho để Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Uỷ Ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo EVN, toàn bộ khách hàng sử dụng điện sinh hoạt tương ứng 26,6 triệu hộ gia đình đều được giảm 10% giá điện của 04 bậc thang đầu, trong đó chủ yếu là các hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt sử dụng dưới 300 kWh/tháng là 22,8 triệu hộ gia đình (chiếm tỷ lệ 85,7%) sẽ được giảm 10% tiền điện. Ngoài ra, ở đợt giảm giá đầu tiên, còn có hơn 2 triệu khách hàng sản xuất, kinh doanh cũng đã được giảm 10% giá bán lẻ điện. Các khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng điều kiện của Luật Du lịch năm 2017 còn được chuyển đổi từ giá kinh doanh sang giá sản xuất. Như vậy, trong năm 2020 EVN giảm tiền điện với tổng giá trị dự kiến trên 12.300 tỷ đồng với tổng thời gian giảm lên tới 06 tháng, đợt 1 hơn 9.300 tỷ đồng đã được giảm trực tiếp cho khách hàng trong kỳ hóa đơn từ tháng 4 đến tháng 6, đợt 2 với dự kiến số tiền giảm lên trên 3.000 tỷ đồng.

Việt Quang

Đọc nhiều

Xem phiên bản di động