Huyện Cư Jút (Đắk Nông): Xử phạt trại heo xả thải vượt quy chuẩn về kỹ thuật chất thải ra môi trường

15/05/2023 09:38 Chính sách - Pháp luật
Ngày 04/04/2023 UBND huyện Cư Jút ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 824/QĐ-XPHC đối với bà Nguyễn Thị Hương với tổng số tiền 22.500.000đ về hành vi xả thải vượt quy chuẩn về kỹ thuật chất thải ra môi trường.

Khi tiếp nhận thông tin của người dân liên quan đến việc người dân cho biết trang trại heo của bà Nguyễn Thị Hương tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông xả thải trực tiếp ra môi trường bốc mùi hôi thối. Ngày 12/03/2023 chúng tôi có mặt để ghi nhận thông tin.

Huyện Cư Jút (Đắk Nông): Xử phạt trại heo xả thải vượt quy chuẩn về kỹ thuật chất thải ra môi trường
Hình ảnh phóng viên ghi nhận tại trang trại heo của bà Nguyễn Thị Hương

Tại đây chúng tôi ghi nhận một lượng phân heo lớn được xả từ trang trại heo ra khu vực bể chứa ngay cạnh trang trại và không được che chắn hay lót bạt, ngay cạnh trang trại có một khe suối cạn cũng chứa đầy phân heo.

Huyện Cư Jút (Đắk Nông): Xử phạt trại heo xả thải vượt quy chuẩn về kỹ thuật chất thải ra môi trường
Khu vực suối cạn bên cạnh trại heo chứa đầy phân heo

Ngày 13/03/2023 chúng tôi có trao đổi thông tin với Lãnh đạo UBND huyện Cư Jút về thông tin trên.

Ngày 04/04/2023 UBND huyện Cư Jút ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 824/QĐ-XPHC đối với bà Nguyễn Thị Hương nơi ở hiện tại Thôn Trung Tâm, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông về hành vi xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn về kỹ thuật chất thải (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi QCVN 62 MT:2016/BTNMT) trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05 m3/ngày (24h); Cụ thể: Chỉ tiêu TSS vượt 03 lần, chỉ tiêu COD vượt quy chuẩn kỹ thuật 3,4 lần, chỉ tiêu Tổng N vượt quy chuẩn kỹ thuật 02 lần, với hệ số Kq=0,6, hệ số Kf = 1,3. Hành vi được phát hiện tại Biên bản làm việc ngày 14/03/2023 của phòng Tài nguyên & Môi trương huyện và phiếu kết quả thử nghiệm số 12/TTQT ngày 21/03/2023 của Trung tâm quan trắc Tài nguyên & Môi trường thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Đăk Nông.

Quy định tại: Điểm a, Khoản 4 và Khoản 7, Điều 18 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cụ thể: Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi QCVN 62 MT:2016/BTNMT) trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05 m3/ngày (24 giờ); Cụ thể: Chỉ tiêu COD vượt quy chuẩn kỹ thuật 3,4 lần. Khung phạt đối với cá nhân từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Mức phạt: 15.000.000đ ( Mười lăm triệu đồng).

Phạt tăng thêm:

- 30% đối với thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 03 đến dưới 05 lần hoặc giá trị pH từ 02 đến dưới 04 hoặc từ 10,5 đến dưới 12,5(chỉ tiêu TSS vượt 03 lần - QCVN 62 MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chăn nuôi) tương ứng với sô tiền 4.500.000đ (Bằng chữ: Bốn triệu năm trăm ngàn đông);

- 20% đối với thông số môi, trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 02 đến dưới 03 lân hoặc giá trị pH từ 04 đền dưới cận dưới của quy chuân kỹ thuật cho phép hoặc từ trên cận trên của quy chuân kỹ thuật cho phép đến dưới 10,5 (chỉ tiêu Tông N vượt quy chuân kỹ thuật 02 lân - QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy chuân kỹ thuật Quốc gia vô nước thải chăn nuôi) tương ứng với số tiền 3.000.000đ (Băng chữ: Da triệu đông); Tổng số tiền phạt: 22.500.000đ (Bằng chữ: Hai mươi hai triệu năm trăm ngăn đông).

Tổng số tiền phạt: 22.500.000đ (Bằng chữ: Hai mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng).

Việt Hoàng - Công Thành
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động