Thứ hai 30/03/2020 22:36

Kết quả quan trắc mực nước dưới đất thành phố Bạc Liêu

12/11/2019 06:00
Theo thông tin của Trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu thông báo về kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 9/2019 và dự báo mực nước dưới đất tháng 10, tháng 11/2019 tại vị trí khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu như sau:
Kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình
ket qua quan trac muc nuoc duoi dat thanh pho bac lieu
Một góc thành phố Bạc Liêu nhìn từ trên cao.

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3).

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại Trạm, mực nước trung bình tháng 9 hạ 0,09 m so với tháng 8/2019.

Dự báo: Trong tháng 10 và 11/2019 mực nước dâng hạ không đáng kể. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597020M1 như sau:

Bảng 1: Độ sâu mực nước tầng qp3

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597020M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 9/2019

Mực nước dự báo (m)

Tháng 10/2019

Tháng 11/2019

6

9,60

9,77

9,69

12

9,83

9,73

9,77

18

9,79

9,79

9,85

24

9,78

9,75

9,78

30

9,76

9,70

9,73

Trung bình

9,75

7,95

9,76

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại Trạm, mực nước trung bình tháng 9 dâng 0,08 m so với tháng 8/2019.

Dự báo: Trong tháng 10 và 11/2019 mực nước tiếp tục dâng. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597030M1 như sau:

Bảng 2: Độ sâu mực nước tầng qp2-3

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597030M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 9/2019

Mực nước dự báo (m)

Tháng 10/2019

Tháng 11/2019

6

12,01

12,06

11,96

12

12,06

11,98

12,12

18

11,98

12,08

12,22

24

12,02

11,96

12,13

30

12,02

12,02

12,19

Trung bình

12,02

12,02

12,12

3. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại Trạm, mực nước trung bình tháng 9 dâng 0,06m so với tháng 8/2019.

Dự báo: Trong tháng 10 và 11/2019 mực nước tiếp tục dâng. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q59704TM1 như sau:

Bảng 3: Độ sâu mực nước tầng n21

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q59704TM1)

Mực nước thực đo (m) tháng 9/2019

Mực nước dự báo (m)

Tháng 10/2019

Tháng 11/2019

6

11,71

11,68

11,65

12

11,76

11,63

11,67

18

11,69

11,71

11,70

24

11,69

11,65

11,69

30

11,69

11,63

11,70

Trung bình

11,71

11,66

11,68

Nguyễn Thùy Trang
Xem phiên bản mobile