Thứ sáu 14/08/2020 01:02

Kiểm tra toàn bộ hoạt động của Nhà máy nước sông Đà

13/03/2020 08:36
Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Hòa Bình về việc kiểm tra toàn bộ quá trình xử lý nước của Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà, đồng thời nghiên cứu nguồn nước thay thế trong trường hợp xảy ra tình trạng mất an ninh nguồn nước như thời gian vừa qua.
Sài Gòn - Hà Nội, dân đô thành 1 năm hứng 'thảm họa'
kiem tra toan bo hoat dong cua nha may nuoc song da
Nhà máy nước sông Đà nhiều lần vỡ đường ống và gặp sự cố ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo đó, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 276/VPCP-QHĐP ngày 10/01/2020 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ xử lý kiến nghị của UBND tỉnh Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 30 và 31 tháng 12 năm 2019, nội dung kiến nghị: “Chỉ đạo Bộ Xây dựng kiểm tra toàn bộ quá trình xử lý nước của Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà, đồng thời nghiên cứu nguồn nước thay thế trong trường hợp xảy ra tình trạng mất an ninh nguồn nước như thời gian vừa qua”.

Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Về kiểm tra hoạt động của Nhà máy nước sông Đà

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 9403a/VPCP-CN ngày 15/10/2019 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 870/QĐ-BXD ngày 23/10/2019 về việc ban hành kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà máy nước sạch; ngày 18/11/2019 Bộ Xây dựng đã tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành với sự tham gia của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và kiểm tra tại hiện trường. Và tiếp theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình đã có báo cáo về tình hình quản lý cấp nước trên địa bàn tỉnh tại Văn bản số 3636/SXD-PTĐT&HTKT ngày 29/11/2019. 

Ngày 16/12/2019, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2954/BXD-HTKT về phản ánh tình trạng đường ống truyền tải nước sạch Sông Đà; Ngày 20/01/2020  Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 512/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ.

Về kiến nghị nghiên cứu nguồn nước thay thế trong trường hợp xảy ra tình trạng mất an ninh nguồn nước

Tại Khoản 8, 9 Điều 60 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch quy định “UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động cấp nước trên địa bàn do mình quản lý; Tổ chức và phát triển các dịch vụ cấp nước theo địa bàn quản lý”. Theo đó, việc quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước hồ Đầm Bài phải tuân thủ Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (QCXDVN 01:2008) và các Quyết định của UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành về quản lý, kiểm soát khoanh vùng bảo vệ nguồn nước cung cấp cho nhà máy nước sạch ; Về giải pháp thay thế nguồn nước đối với Nhà máy nước sông Đà, đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình phối hợp với UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, thực hiện tuân thủ pháp luật hiện hành.

Thu Vân
Xem phiên bản mobile