Thứ sáu 10/07/2020 19:44

Miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa trong nước không sản xuất được

06/12/2019 11:11
Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM).
Chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bằng nhôm Trung Quốc
mien tru bien phap phong ve thuong mai doi voi hang hoa trong nuoc khong san xuat duoc
Thép là mặt hàng chịu nhiều sức ép nhất về phòng vệ thương mại.

Thông tư này quy định chi tiết về bên liên quan trong vụ việc điều tra; hoạt động cung cấp, thu thập thông tin, tài liệu và bảo mật thông tin, tài liệu; tiếng nói, chữ viết trong quá trình điều tra; quản lý nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng điều tra, áp dụng biện pháp PVTM; các trường hợp miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM tạm thời, biện pháp PVTM chính thức đối với một số hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp PVTM thuộc một trong các trường hợp sau: 1) Hàng hóa trong nước không sản xuất được; 2) Hàng hóa có đặc điểm khác biệt với hàng hóa sản xuất trong nước mà hàng hóa sản xuất trong nước đó không thể thay thé được; 3) Hàng hóa là sản phẩm đặc biệt của hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước; 4) Hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước không được bán trên thị trường trong nước trong cùng điều kiện thông thường; 5) Hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước không đáp ứng đủ lượng sử dụng trong nước; 6) Hàng hóa nhập khẩu nằm trong tổng lượng đề nghị miễn trừ quy định từ khoản 1 đến khoản 5 Điều này phục vụ mục đích nghiên cứu, phát triển và các mục đích phi thương mại khác.

Cơ quan điều tra thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ miễn trừ trong trường hợp: a) Sau khi Bộ Công Thương ban hành quyết định áp dụng biện pháp PVTM tạm thời; b) Sau khi Bộ Công Thương ban hành quyết định áp dụng biện pháp PVTM chính thức; c) Tháng 3 và tháng 9 hàng năm.

Phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa nằm trong định mức tiêu hao theo quy định của pháp luật hoặc định mức sử dụng dự kiến của nguyên vật liệu là hàng hóa nhập khẩu đề nghị miễn trừ được phép bán hoặc tiêu thụ nội địa mà không phải nộp thuế PVTM. Nhưng nếu phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa nằm ngoài định mức quy định trên thì khi bán hoặc tiêu thụ nội địa phải nộp thuế PVTM theo quy định hiện hành.

Thúy Hà
Xem phiên bản mobile