Thứ hai 27/03/2023 18:29
Dòng sự kiện
Nam Định:

Nỗ lực giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

02/12/2020 13:43
Mới đây, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Công văn yêu cầu các Sở, ngành, các địa phương tập trung giải quyết mọi thách thức đặt ra, hướng tới mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (KNK), thích ứng với BĐKH theo nội dung Việt Nam cam kết tại đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật cho Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (BĐKH).
Nỗ lực giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong Báo cáo Đóng góp quốc gia tự quyết định cập nhật của Việt Nam
no luc giam nhe phat thai khi nha kinh
Chú trọng các hoạt động tiềm ẩn nguy cơ phát thải KNK.

Nam Định là tỉnh ven biển, chịu nhiều tác động tiêu cực của BĐKH đến hoạt động kinh tế - xã hội, môi trường sinh thái, con người, thể hiện qua hiện tượng bão, lũ, nhiễm mặn, xâm thực, nước biển dâng, tăng số đợt không khí lạnh với mật độ dày hơn, nhiệt độ thấp và có những ngày nắng bất thường với nhiệt độ cao trong thời gian dài. Vì vậy, thời gian qua các ngành, các địa phương của tỉnh đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp giảm phát thải KNK; trong đó đặc biệt chú trọng các hoạt động tiềm ẩn nguy cơ phát thải KNK cao gồm: giao thông, nông nghiệp, xử lý rác thải.

Để giảm phát thải KNK trong hoạt động sản xuất công nghiệp của các nhà máy, làng nghề, các ngành chức năng đã yêu cầu, hỗ trợ các cơ sở sử dụng lò hơi đốt than phải đầu tư hệ thống xử lý khí thải đảm bảo đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường và quan trắc khí thải định kỳ theo quy định; các cơ sở có nguồn khí thải lưu lượng lớn bắt buộc phải đầu tư hệ thống quan trắc tự động, liên tục. Ngành Nông nghiệp đã hướng dẫn, hỗ trợ các trang trại chăn nuôi đầu tư hệ thống hầm biogas xử lý chất thải của gia súc, gia cầm tận dụng khí để phục vụ sinh hoạt; hướng dẫn bà con nông dân tiến hành cày lật ngay tại ruộng giúp giảm tình trạng đốt rơm rạ sau các vụ thu hoạch. Để giảm khí CH4, CO, CO2… trong hoạt động chôn lấp hợp vệ sinh và đốt rác thải, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu các địa phương, đơn vị đầu tư hệ thống xử lý khí thải tạo các khu xử lý rác theo quy định. Để giảm phát thải KNK do sử dụng động cơ đốt cháy nhiên liệu xăng, dầu sinh ra nhiều khí độc hại gây hiệu ứng nhà kính như Hydrocacbon, CO, CO2, NOx... trong sử dụng các phương tiện giao thông, ngành Giao thông vận tải đã chủ động quy hoạch, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển hệ thống giao thông công cộng.

Tuy nhiên, việc giảm phát thải KNK của tỉnh còn nhiều hạn chế, cần lưu tâm trong điều kiện BĐKH ngày càng diễn biến bất thường, UBND tỉnh đã yêu cầu các Sở, ngành liên quan, các địa phương bám sát tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các chương trình, biện pháp giảm phát thải KNK. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về giảm nhẹ phát thải KNK, thích ứng với BĐKH; tăng cường quản lý, phát triển và áp dụng công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn đặc thù nhằm hạn chế phát thải KNK.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện lồng ghép các cập nhật và triển khai thực hiện nội dung giảm thải KNK cùng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương giai đoạn 2021-2030.

Sở Công Thương tiếp tục ưu tiên thúc đẩy, hỗ trợ các doanh nghiệp trong các phân ngành công nghiệp năng lượng, sản xuất công nghiệp, gia dụng và dịch vụ thương mại thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải KNK trong sản xuất và sử dụng năng lượng; đẩy mạnh hướng dẫn, quản lý việc áp dụng các biện pháp giảm nhẹ phát thải KNK đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, hoá chất và quản lý việc tiêu thụ các chất HFCs.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh hỗ trợ thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải và hấp thụ KNK trong quản lý đất rừng, đất trồng trọt, đất ngập nước và các loại đất khác; phát triển các mô hình nông, lâm kết hợp để nâng cao trữ lượng các-bon, bảo tồn đất. Sở Xây dựng phối hợp với các ngành, các địa phương tăng cường công tác kiểm soát bảo vệ môi trường, giảm phát thải KNK trong hoạt động thi công các công trình xây dựng...

Thu Vân
Xem phiên bản di động