PC Hà Nam chủ động phương án cấp điện phục vụ bơm nước đổ ải vụ Đông Xuân 2024

19/01/2024 09:16 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Với tinh thần chủ động, chuẩn bị bố trí đầy đủ nhân lực, vật lực và phương tiện, PC Hà Nam nỗ lực bảo đảm việc cấp điện phục vụ bơm nước đổ ải theo đúng kế hoạch thực hiện 02 đợt xả nước từ các hồ thủy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện kế hoạch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN & PTNN) khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ và để bảo đảm nguồn điện phục vụ các trạm bơm tưới, Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) đã xây dựng kế hoạch cấp điện, bảo dưỡng, tu sửa thiết bị vận hành phát điện gia tăng trước thời điểm bắt đầu lấy nước nửa tháng, bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định 24/24h cho các trạm bơm hoạt động trong thời gian đổ ải.

PC Hà Nam chủ động phương án cấp điện phục vụ bơm nước đổ ải vụ Đông Xuân 2024
Công nhân thực hiện kiểm tra TBA, đường dây cấp điện cho các trạm bơm.

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-TL-QLVH ngày 15/01/2024 của Cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT về việc tổ chức lấy nước đợt 01 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, để tận dụng tối đa nguồn nước từ các hồ thủy điện, chủ động trong công tác lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2023-2024, đặc biệt lấy đủ nước cho sản xuất nông nghiệp. Đồng thời tăng cường các giải pháp giữ nước trên ruộng để hạn chế thất thoát nước trong thời gian dài giữa đợt 1 và đợt 2 lấy nước, bảo đảm hạn chế tối đa việc thất thoát, lãng phí nước. Do vậy, PC Hà Nam không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện tại các trạm bơm phục vụ bơm tưới nước vụ Đông - Xuân, trừ trường hợp xử lý sự cố từ 0h00 ngày 23/1/2024 đến 24 giờ 00’ ngày 30/1/2024 (Đợt 1) và từ 0 giờ 00’ ngày 18/2/2024 đến 24 giờ 00’ ngày 21/2/2024 (Đợt 2).

Trước đó, ngày 10/11/2023 Bộ NN & PTNT đã có văn bản số 8128/TB-BNN-TL thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Theo đó, lịch lấy nước tổng cộng 12 ngày, gồm 2 đợt. Đợt 1 từ 0 giờ 00’ ngày 23/1/2024 đến 24 giờ 00’ ngày 30/1/2024 (8 ngày). Đợt 2 từ 0 giờ 00’ ngày 18/2/2024 đến 24 giờ 00’ ngày 21/2/2024 (4 ngày).

Được biết, để chủ động trong công tác lấy nước vụ phục vụ sản xuất đảm bảo cấp đủ nước cho sản xuất nông nghiệp trong khung thời vụ cho phép. Sở Nông nghiệp & PTNT đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương, các HTX dịch vụ nông nghiệp và các Công ty khai thác Công trình thủy lợi trên địa bàn chuẩn bị sẵn sàng các phương án lấy nước để phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân 2024 đúng thời vụ; Tập trung thực hiện nạo vét kênh mương trong kế hoạch thủy lợi Đông Xuân 2023-2024, vớt bèo rác, bảo dưỡng trạm bơm, máy bơm, đảm bảo cơ bản hoàn thành trong tháng 12/2023 để chủ động lấy nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân. Đối với những địa bàn khó khăn về nước như TX Duy Tiên, huyện Kim Bảng và 6 xã phía bắc huyện Lý Nhân, các Công ty khai thác công trình thủy lợi đã chủ động vận hành trạm bơm lấy nước sớm, kết hợp lắp đặt trạm bơm dã chiến để lấy nước đổ ải. Tranh thủ triều cường và các đợt xả nước của các hồ thượng nguồn lấy nước dự trữ vào các kênh tiêu, ao, hồ, đầm, vùng trũng để tạo nguồn cho các trạm bơm dã chiến hoạt động, huy động tổng lực trạm bơm, máy bơm để tập trung lấy nước, phấn đấu đạt mức cao nhất diện tích có đủ nước sau khi kết thúc xả nước đợt 1 và 100% diện tích có đủ nước sau khi kết thúc xả nước đợt 2; Vận động, hướng dẫn người dân be bờ để giữ nước trên ruộng, tổ chức tăng cường gia cố bờ vùng, bờ thửa để tránh rò rỉ, thất thoát, lãng phí nước; ưu tiên cấp trước nước cho những vùng khó khăn về nguồn nước và lấy nước theo phương châm “xa trước, gần sau”.

PC Hà Nam chủ động phương án cấp điện phục vụ bơm nước đổ ải vụ Đông Xuân 2024
Các công trình thủy lợi hoàn thành nạo vét, tu sửa trong tháng 12/2023.

Để phục vụ công tác cung cấp điện phục vụ cho bơm nước được ổn định, PC Hà Nam đã thực hiện kiểm tra toàn bộ hệ thống đo đếm điện năng trước thời hạn cấp điện nhằm đảm bảo mọi thiết bị của hệ thống đo đếm hoạt động tốt, cung cấp được ổn định, liên tục, đồng thời PC Hà Nam sẽ triển khai đóng điện vào vận hành các trạm bơm nước vụ Đông Xuân từ ngày 20/01/2024 đến ngày 21/02/2024 theo kế hoạch đăng ký của các Công ty Thủy lợi của tỉnh Hà Nam.

Theo đánh giá của Trung tâm Điều khiển xa Hà Nam, hiện lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh cơ bản bảo đảm độ tin cậy cung cấp điện cho các phụ tải, các đường dây 110kV vận hành theo phương thức khép vòng từ nhiều nguồn khác nhau. Nhờ thường xuyên được đầu tư nâng cấp nên tình trạng quá tải của các Trạm biến áp (TBA) 110kV cơ bản được giải quyết. Nguồn điện phân phối cho các TBA 110kV được cấp linh hoạt từ nhiều nguồn khác nhau bảo đảm nhu cầu sản xuất của các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và đời sống dân sinh.

Công ty Điện lực Hà Nam đã tiến hành lập phương án và chuẩn bị sẵn sàng cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho các trạm bơm tưới. Đồng thời chuẩn bị phương thức vận hành, xử lý khắc phục khi có các sự cố đường dây và các thiết bị tại TBA. Trong trường hợp nếu hệ thống điện xảy ra sự cố dẫn tới thiếu nguồn, sẽ thực hiện sa thải theo lịch đã được phê duyệt và ưu tiên cấp điện cho các khách hàng quan trọng, trong đó lưu ý tới khu vực có các bơm tưới ải.

PC Hà Nam chủ động phương án cấp điện phục vụ bơm nước đổ ải vụ Đông Xuân 2024
Thực hiện công tác rửa sứ Hotline tại TBA bơm đầu mối trước khi bơm nước đổ ải.

Căn cứ lịch xả nước của 2 đợt, Pc Hà Nam đặc biệt lưu ý đảm bảo điện cho các trạm bơm đầu mối và các trạm bơm dã chiến; tăng cường trực và xử lý sự cố, sửa chữa điện trong những ngày có lịch lấy nước. PC Hà Nam đã chủ động làm việc với ngành Nông nghiệp, các địa phương, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Hà Nam thống nhất phương án cấp điện hợp lý, ưu tiên đảm bảo nguồn điện ổn định cho các trạm bơm tưới hiện có và trạm bơm dã chiến.

Bên cạnh đó, PC Hà Nam chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền và chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến nhân dân, khách hàng sử dụng điện, không vi phạm hành lang lưới điện, không thả diều gần đường dây điện, trạm biến áp;

Với tinh thần chủ động, chuẩn bị bố trí đầy đủ nhân lực, vật lực và phương tiện, PC Hà Nam nỗ lực bảo đảm việc cấp điện phục vụ bơm nước đổ ải theo đúng kế hoạch thực hiện 02 đợt xả nước từ các hồ thủy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trần Hoan - Trần Chiến

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động