Quảng Trị hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững

10/07/2024 08:34 Địa phương
Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được kết tinh từ trí tuệ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh; hun đúc từ khát vọng vươn lên của nhiều thế hệ người dân Quảng Trị không ngừng trăn trở và nỗ lực tìm kiếm con đường hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
Quảng Trị hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững
Quảng Trị đang chung tay, góp sức dựng xây và phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, sự giúp đỡ chí tình, hiệu quả của các bộ, ban, ngành Trung ương, đặc biệt là trong việc hoàn thành Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; nhằm tạo hành lang pháp lý trong hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; định hướng không gian phát triển mới; khơi thông nguồn lực; khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động thu hút đầu tư.

Quảng Trị hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững
Ngày 6/7, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Quy hoạch tỉnh xác định mục tiêu đến năm 2030, Quảng Trị đạt trình độ phát triển thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước, có cơ cấu kinh tế cơ bản là một tỉnh công nghiệp - dịch vụ; là một trong những trung tâm kinh tế tổng hợp của khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, trung tâm hậu cần và trung chuyển hàng hóa của khu vực Đông Nam Á và các hành lang giao thông trong khu vực ASEAN, tiểu vùng sông Mêkông (GMS).

Tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Trị trở thành tỉnh có nền kinh tế vững mạnh với cơ cấu chính là công nghiệp - dịch vụ và là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; quốc phòng - an ninh được bảo đảm, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: Nhằm hiện thực hóa mục tiêu và tầm nhìn quy hoạch, Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư là dịp để tỉnh công bố công khai, rộng rãi quy hoạch để các đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước có cái nhìn toàn diện, sâu sắc hơn, tổng thể hơn về tiềm năng, thế mạnh; sự kỳ vọng phát triển cũng như cam kết chính trị mạnh mẽ của tỉnh Quảng Trị để tăng cường các mối quan hệ hợp tác, phát triển tin cậy và thực chất giữa chính quyền tỉnh Quảng Trị với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng như sự tham gia, đóng góp của toàn thể nhân dân tỉnh nhà vì lợi ích chung.

“Tiếp nối truyền thống và thành quả của các thế hệ cha anh sau 50 năm giải phóng, 35 năm tái lập lại tỉnh, những người con Quảng Trị hôm nay đang chung tay, góp sức để tiếp tục vun đắp, dựng xây và tạo nên cơ đồ cho một Quảng Trị phát triển ngày càng mạnh mẽ và vững chắc hơn với tư duy đổi mới, đột phá, toàn diện, đúng hướng, mang tính tổng thể và tầm nhìn chiến lược”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng nói.

Quảng Trị hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng Phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh, Quảng Trị mang nhiều tiềm năng, lợi thế đặc biệt để trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Bắc Trung bộ, duyên hải miền Trung và cả nước.

Quảng Trị là điểm kết nối quan trọng giữa các tỉnh trong vùng và giữa các nước hướng ra biển; là điểm đến nổi trội của du lịch Việt Nam với giá trị văn hóa, lịch sử đa dạng rất đặc thù, đặc trưng và nằm trên Con đường di sản miền Trung; có nhiều tiềm năng phát triển đô thị biển kết hợp du lịch; hội tụ nhiều điều kiện để phát triển nhanh và bền vững là điểm đến tin cậy, hấp dẫn của các nhà đầu tư và phát triển mạnh theo hướng: xây dựng Quảng Trị trở thành Trung tâm năng lượng sạch của miền Trung; Xây dựng kết cấu hạ tầng logistic chất lượng và hiệu quả; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao; phát triển nông nghiệp hàng hóa, áp dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến và nông nghiệp sinh thái, hữu cơ,…

Hướng tới trở thành là một trong những trung tâm kinh tế tổng hợp của khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, trung tâm hậu cần và trung chuyển hàng hóa của khu vực Đông Nam Á và các hành lang giao thông trong khu vực ASEAN, tiểu vùng sông Mêkông (GMS) vào năm 2030 và trở thành tỉnh có nền kinh tế vững mạnh với cơ cấu chính là công nghiệp - dịch vụ và là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ vào năm 2050.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị như: chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế của mình; quy mô GRDP xếp cuối vùng và thứ 53 cả nước; lực lượng lao động chiếm 50% dân số toàn tỉnh nhưng chủ yếu là lao động phổ thông, thiếu lao động chất lượng cao; hệ thống giáo dục, y tế phát triển chưa đáp ứng nhu cầu; tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số KCN/CCN, đô thị, làng nghề chậm được khắc phục; vấn đề xử lý nước thải từ các cơ sở chế biến nông sản, thủy hải sản, các làng nghề, bãi chôn lấp và đặc biệt nước thải từ các KCN/CCN chưa có hệ thống xử lý tập trung; nằm trong khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của bão, nắng nóng và biến đổi khí hậu..

Phó Thủ tướng nhấn mạnh thêm, tỉnh Quảng Trị cần khẩn trương triển khai quy hoạch với chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, tiến hành phân công, phân nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan; tổ chức thực hiện bài bản, hiệu quả những nhiệm vụ đã đề ra trong Quy hoạch; đó là 4 khâu đột phá; 8 ngành trọng điểm; phát triển theo 4 vùng, 6 hành lang kinh tế; 5 bảo đảm trong triển khai quy hoạch: Bảo đảm tính tuân thủ của quy hoạch; Bảo đảm tính đồng bộ của quy hoạch; Bảo đảm tính liên kết của quy hoạch; Bảo đảm tính mở rộng của quy hoạch; Bảo đảm tính kế thừa của quy hoạch....

Xác định rõ vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng của công tác quy hoạch, trong thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và tổ chức triển khai nghiêm túc, kịp thời việc lập Quy hoạch theo phương pháp mới, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh.
Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định, trong thời gian tới, tỉnh Quảng Trị sẽ tập trung hoàn thiện kế hoạch, xây dựng lộ trình, xác định nội dung trọng tâm và nguồn lực để thực hiện quy hoạch; hoàn chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành nhằm đảm bảo tính đồng bộ, sẵn sàng trong kêu gọi và thu hút đầu tư.

Đồng thời, khai thác và khơi thông các nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, vận động các nguồn vốn FDI, ODA để đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại và thông minh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận và quyết tâm hành động quyết liệt với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hiệu quả.

Tỉnh Quảng Trị trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Tỉnh Quảng Trị trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Cũng tại Hội nghị, tỉnh Quảng Trị công bố danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư với mong muốn ngày càng có thêm nhiều nhà đầu tư chiến lược trong nước và quốc tế quan tâm, ưu tiên lựa chọn và quyết định đầu tư vào tỉnh Quảng Trị.

Lê Tới - Nguyễn Nhàn
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động