Thứ ba 21/01/2020 15:37
Tây Ninh:

Rà soát hạ tầng thu gom, xử lý nước thải công nghiệp

09/10/2019 21:22
Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh vừa có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh rà soát việc quản lý,  thu gom, xử lý nước thải công nghiệp.
Đặc trưng của nguồn gây ô nhiễm nước các lưu vực sông theo vùng kinh tế

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp, Khu Chế xuất, Khu Kinh tế (KCN, CCN, KCX, KKT) trên địa bàn thực hiện rà soát lại cơ sở hạ tầng hệ thống thu gom, thoát nước nước mưa, nước thải và hệ thống xử lý nước thải; cải tạo nâng cấp nếu cơ sở hạ tầng xuống cấp, hư hỏng.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các chủ đầu tư thu gom triệt để nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN vào hệ thống xử lý nước thải tập trung, vận hành thường xuyên, liên tục theo đúng quy trình, công nghệ đảm bảo xử lý nước thải đạt quy chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường; ghi chép đầy đủ nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung, bao gồm các nội dung: Lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra; các thông số đặc trưng của nước thải; lượng điện tiêu thụ; loại và lượng hóa chất sử dụng; lượng bùn thải phát sinh.

ra soat ha tang thu gom xu ly nuoc thai cong nghiep
Ảnh minh họa

Các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, KCX, CCN, KKT cần tách riêng biệt hệ thống thu gom, thoát nước mưa và thu gom, xử lý, thoát nước thải; kiểm soát chặt chẽ nước làm mát của các doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; không để xảy ra tình trạng các doanh nghiệp trong KCN xả nước thải lẫn vào hệ thống thoát nước mưa và chịu trách nhiệm đối với vấn đề này.

Ngoài ra, các chủ đầu tư thường xuyên giám sát việc xử lý nước thải của các nhà máy được miễn trừ đấu nối; khi phát hiện việc xả nước thải xử lý chưa đạt quy chuẩn quy định ra môi trường phải tiến hành lấy mẫu tại thời điểm phát hiện, có biện pháp ngăn chặn kịp thời và báo cáo ngay về Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh, Ban Quản lý khu kinh tế để phối hợp xử lý. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư phải có công trình phòng ngừa và ứng phó với sự cố xử lý nước thải nếu không có thì phải có kế hoạch xây lắp, gửi cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh cũng yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện kiểm tra đặc tính kỹ thuật của các thiết bị đo và phân tích, hệ thống thu thập, lưu giữ dữ liệu quan trắc; địa chỉ IP tĩnh (giao thức truyễn dữ liệu) gắn liền với hệ thống quan trắc và gửi hồ sơ liên quan theo quy định tại Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường về Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn truyền tải dữ liệu quan trắc tự động liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường, trường hợp hệ thống quan trắc hư hỏng, bảo trì phải thông báo về cơ quan chức năng.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh cũng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các KCN nếu phát hiện hành vi vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đông Hải
Xem phiên bản mobile