Sóc Trăng: Triển khai kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương

23/09/2020 08:31 Quản lý nguồn thải
UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Quyết định số 2419 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn.
Sóc Trăng: Nỗ lực trong công tác bảo vệ môi trường

Theo đó, UBND tỉnh Sóc Trăng đặt mục tiêu đến năm 2025 giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên vùng biển thuộc tỉnh; 50% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc vứt bỏ được thu gom; 80% cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; tổ chức chiến dịch thu gom, làm sạch bờ biển tối thiểu 02 lần/năm; 80% khu bảo tồn ven biển trên địa bàn tỉnh không còn rác thải nhựa.

Cùng với việc giảm thiểu 50% thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy tại các huyện, thị xã ven biển, huyện có xã đảo; tỉ lệ các hộ gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn đạt 30% trên tổng số hộ gia đình tại các huyện, thị xã ven biển, huyện xã đảo; Tỉnh sẽ thực hiện quan trắc chất lượng môi trường nước hàng năm và định kỳ 5 năm/lần để đánh giá hiện trạng rác thải nhựa đại dương tại 03 cửa sông chính, gồm: Trần Đề, Định An và Mỹ Thanh.

Đến năm 2030, UBND tỉnh Sóc Trăng đề ra mục tiêu giảm thiểu 70% rác thải nhựa trên vùng biển của tỉnh; 100% ngư cụ đánh bắt thủy sản bị mất hoặc vứt bỏ được thu gom, chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển; 100% các cơ sở kinh doanh dich vụ lưu trú du lịch ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; 100% khu bảo tồn biển trên địa bàn tỉnh không còn rác thải nhựa; giảm thiểu 75% thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy tại các huyện, thị xã ven biển, huyện có xã đảo; tỉ lệ các hộ gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn đạt 50% trên tổng số hộ gia đình tại các huyện, thị xã ven biển, huyện xã đảo; mở rộng quan trắc chất lượng môi trường nước hàng năm và định kỳ 5 năm một lần để đánh giá hiện trạng rác thải nhựa đại dương tại các cửa sông.

soc trang trien khai ke hoach hanh dong quan ly rac thai nhua dai duong
Tỉnh Sóc Trăng hiện đang triển khai kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương.

Để thực hiện được mục tiêu này, UBND tỉnh Sóc Trăng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp như xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông về tác hại của các sản phẩm sử dụng một lần có nguồn gốc từ nhựa, túi nilon khó phân hủy đối với biển và đại dương, các hệ sinh thái biển, môi trường và sức khỏe con người; thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt, các sáng kiến có giá trị; triển khai nhân rộng các mô hình tốt trong phong trào thu gom, phân loại, xử lý rác thải nhựa tại các khu vực ven biển; thông tin cụ thể về những trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các trường hợp vứt, đổ chất thải, rác thải nhựa không đúng với quy định, gây ô nhiễm môi trường. Đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thay đổi thói quen sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy và hành vi xả rác thải nhựa ra môi trường trong cộng đồng dân cư ven biển, ngư dân, thủy thủ, khách du lịch và các tổ chức, doanh nghiệp; nâng cao năng lực, kinh nghiệm quản lý chất thải, rác thải nhựa cho đội ngũ cán bộ quản lý, các cấp, đặc biệt là các địa phương có biển, đảo; tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa.

UBND tỉnh Sóc Trăng giao Sở Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã ven biển, huyện có xã đảo và các đơn vị có liên quan xây dựng và thực hiện nội dung các chương trình truyền thông về rác thải, tác hại của rác thải nhựa đối với vùng ven biển và đại dương, các hệ sinh thái, môi trường và sức khỏe con người; tăng cường công tác giám sát, phản biện việc thực thi chính sách bảo vệ môi trường của các cơ quan quản lý Nhà nước; phối hợp rà soát rác thải nhựa từ nguồn phát thải tại khu vực ven biển, trên biển…

Thu Hà
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động