Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu

Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp cùng Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu (Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ ...
Kế hoạch hướng đến năm 2030 giảm 75% rác thải nhựa trên biển

Kế hoạch hướng đến năm 2030 giảm 75% rác thải nhựa trên biển

Hướng đến năm 2030 giảm 75% rác thải nhựa trên biển, mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.
Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý rác thải nhựa mà trọng tâm là rác thải nhựa đại dương, bảo đảm ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ các nguồn thải ...
Ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ

Ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, ...
Ngành Y tế: Nâng cao khả năng ứng phó biến đổi khí hậu

Ngành Y tế: Nâng cao khả năng ứng phó biến đổi khí hậu

Trong những năm qua, ngành Y tế còn chưa thực sự quan tâm đầu tư cho lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, tuy nhiên các nội dung biến đổi khí hậu bước ...
Kế hoạch hành động thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

Kế hoạch hành động thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa có Quyết định số 3138/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia ...
Kế hoạch hành động phòng, chống thiên tai

Kế hoạch hành động phòng, chống thiên tai

Nhằm đảm bảo triển khai kịp thời và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị quyết 76/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hành động công tác phòng, ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động