Thứ hai 25/05/2020 20:39
Bộ Công Thương:

Kế hoạch hành động thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

17/10/2019 15:28
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký Quyết định số 3138/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ.
Đổi mới phương thức quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân
ke hoach hanh dong thuc day mo hinh kinh te chia se cua bo cong thuong
Mô hình kinh tế chia sẻ được ví như “con gà đẻ trứng vàng” mới cho nhiều nền kinh tế.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Quyết định 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ.

Kế hoạch tập trung các nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý nhà nước của ngành Công Thương đối với các cá nhân, các bên liên quan trong việc thực hiện quyền và trách nhiệm về cung cấp và sử dụng dịch vụ trong kinh tế chia sẻ: Rà soát, bổ sung cơ chế chính sách giảm thiểu rủi ro cho các bên như cảnh bảo sớm cho người cung cấp dịch vụ và cơ chế bảo vệ người tiêu dùng; hỗ trợ người cung cấp dịch vụ tham gia vào thị trường; chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các đơn vị....

Xây dựng mô hình hệ sinh thái hỗ trợ hoạt động kinh doanh, đầu tư theo mô hình kinh tế chia sẻ đối với các lĩnh vực thuộc ngành Công Thương: Xây dựng chính sách phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025 theo hướng tạo điều kiện, khuyến khích các hoạt động thương mại điện tử ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ; ưu tiên, khuyến khích triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ gắn với phát triển các mô hình kinh tế chia sẻ; tăng cường công tác quản lý, giám sát kiểm tra nhằm đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trên thị trường; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng khi thực hiện các giao dịch trong mô hình kinh tế chia sẻ, lồng ghép với phát triển bền vững...

Mô hình kinh tế chia sẻ là một hệ thống kinh tế mà ở đó tài sản hoặc dịch vụ được chia sẻ dùng chung giữa các cá nhân, hoặc không phải trả tiền hoặc không trả một khoản phí, với tính chất điển hình là thông qua các công cụ Internet.
Thúy Hà
Xem phiên bản mobile