Thanh Hóa:

Kế hoạch hướng đến năm 2030 giảm 75% rác thải nhựa trên biển

24/03/2020 09:29 Quản lý nguồn thải
Hướng đến năm 2030 giảm 75% rác thải nhựa trên biển, mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.
Thanh Hóa: Tạm dừng sản xuất với xưởng cơ khí gây ô nhiễm
ke hoach huong den nam 2030 giam 75 rac thai nhua tren bien
Thanh Hóa hướng đến năm 2030 giảm 75% rác thải nhựa trên biển

Mục tiêu chung của Kế hoạch hành động là thực hiện có hiệu quả công tác quản lý rác thải nhựa mà trọng tâm là rác thải nhựa đại dương, bảo đảm ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa ra biển từ các nguồn thải trên đất liền và từ các nguồn thải trên biển. Từ đó, tạo tiền đề hướng đến năm 2030 giảm 75% rác thải nhựa trên biển; đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng nhựa, tiếp cận mô hình kinh tế tuần hoàn. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy.

Mục tiêu của UBND tỉnh Thanh Hóa đề ra đến năm 2025: Giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển, thu gom 50% ngư cụ khai thác bị mất hoặc vứt bỏ, 50% các khu, điểm du lịch, cơ sở sản xuất kinh doanh lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy.

Tạo tiền đề hướng tới năm 2030 giảm 75% rác thải nhựa trên biển; thu gom 75% ngư cụ bị vứt bỏ và 100% các khu du lịch và dịch vụ ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa và túi nilon. Song song, kết hợp tổ chức chiến dịch phát động thu gom làm sạch bãi biển, khu bảo tồn, tối thiểu một năm hai lần. Quan trắc định kỳ 2 năm/lần hiện trạng rác thải nhựa trên biển tại 6 cửa sông gồm: Sông Lạch Bạng, Lạch Trường, Lạch Hới, Lạch Sung, Lạch Ghép và Lạch Càn.

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đề ra các kế hoạch thực hiện cụ thể, như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương; Thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa từ các hoạt động ở khu vực ven biển và trên biển; Kiểm soát rác thải nhựa từ nguồn; Hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ về xử lý rác thải nhựa đại dương; Điều tra, khảo sát, rà soát, nghiên cứu, xây dựng cơ chế quản lý rác thải nhựa đại dương đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Đồng thời, phát động các phong trào hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6, Ngày Đại dương Thế giới 8/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn

UBND tỉnh yêu cầu, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành thực hiện tuyên truyền đến các hội viên, đoàn viên và nhân dân nâng cao nhận thức về tác hại của việc sử dụng túi nilong và sản phẩm nhựa dùng một lần; tham gia tích cực các phong tràovì môi trường và tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phân loại rác thải nhựa và túi nilon tại các khu vực ven biển.

Quang Minh
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động