Thứ hai 26/07/2021 09:03

Tăng cường giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp

30/11/2020 13:37
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (N&PTNT) vừa có công văn đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và phát động phong trào chống chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp tại địa phương, vận động các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành ký cam kết hoặc tuyên bố hành động chống rác thải nhựa.
Hạn chế chất thải nhựa trong ngành giao thông vận tải
tang cuong giam thieu chat thai nhua trong nganh nong nghiep
Tích cực giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp.

Chất thải nhựa đã và đang trở thành thách thức rất lớn trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Việc sử dụng vật liệu nhựa cho phát triển sản xuất dẫn tới lượng thải bỏ tăng dần theo từng năm. Do vậy, nhằm phòng, tránh tác hại của chất thải nhựa, ngành nông nghiệp đã thực hiện nhiều biện pháp quản lý, giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế và phổ biến, tuyên truyền tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hạn chế tối đa sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

Để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 1746/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 4/12/2019 ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 và Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị tuyên truyền, phổ biến thông tin, tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành tham gia hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”; hạn chế sử dụng và tiến tới nói không với việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường; đồng thời thực hiện có hiệu quả việc thu gom, phân loại chất thải nhựa, hạn chế tối đa việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và ưu tiên lựa chọn các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường. Xây dựng các chương trình, hoạt động cụ thể nhằm phát huy các sáng kiến, mô hình thu gom, phân loại và tái sử dụng chất thải nhựa đáp ứng được quy định bảo vệ môi trường.

Nhằm đạt được mục tiêu trên, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị các đơn vị trong ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Tổng cục Thủy sản, tập trung thực hiện các giải pháp thu gom, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa và hạn chế sử dụng phao xốp để làm nổi các lồng bè nuôi cá; kiểm soát chặt chẽ chất thải nhựa tại các khu bảo tồn biển và cộng đồng dân cư ven biển; đồng thời, xây dựng, thực hiện các giải pháp thu hồi các ngư cụ như lưới, phao bị thất lạc, bỏ quên hoặc thải bỏ trên biển; đánh giá hiện trạng sử dụng, phát thải túi ni-lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần tại các cảng cá, bến cá và trên các phương tiện khai thác thủy sản.

Tổng cục Lâm nghiệp tập trung thực hiện các giải pháp giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa trong sản xuất giống cây lâm nghiệp và các hoạt động lâm nghiệp khác có liên quan. Cục Trồng trọt, tập trung thực hiện các giải pháp giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa trong sản xuất giống cây trồng nông nghiệp và canh tác nông nghiệp.Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện các giải pháp quản lý, thu gom, tái chế, tái sử dụng và xử lý nhằm giảm phát sinh chất thải nhựa tại địa phương.

Việt Quang

Đọc nhiều

vinacapital-hoi-an
Xem phiên bản mobile