Thanh Hóa: Xử phạt một cá nhân 290.000.000 đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

13/03/2023 08:00 Chính sách - Pháp luật
Ngày 15 tháng 02 năm 2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 512/QĐ-XPHC Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với bà Nguyễn Thị Tặng ở Thôn Do Lâm, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
Thanh Hóa: Xử phạt một cá nhân 290.000.000 đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Chuyển giao chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại cho đơn vị không có chức năng xử lý sẽ bị xử phạt theo quy định (ảnh minh họa)

Trong Quyết định nêu rõ, Bà Nguyễn Thị Tặng đã thực hiện hành vi vi phạm tại Đội 1, Nông trường Vân Du, thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá là chuyển giao 44.480kg chất thải rắn công nghiệp thông thường cho ông Giang Xuân Thanh khi ông Thanh không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định với mức xử phạt 62.500.000 đồng (Sáu mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng). Chuyển giao17.890kg chất thải nguy hại cho ông Giang Xuân Thanh khi ông Thanh không có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại với mức phạt là: 227.500.000 đồng (Hai trăm hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng). Tổng số tiền mà bà Nguyễn Thị Tặng phải nộp phạt là: 290.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi triệu đồng).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Tặng phải khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu, chuyển giao chất thải rắn thông thường cho đơn vị có chức năng xử lý; Phải chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định; Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong về Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (qua Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa) trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Kim Nguyên
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động