Thành phố Vĩnh Yên chú trọng công tác bảo vệ môi trường để phát triển bền vững

27/10/2022 13:09 Địa phương
Với quan điểm bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là nội dung cơ bản của sự phát triển bền vững, năm 2015, thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã ban hành Nghị quyết 01 về "Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030". Sau hơn 6 năm triển khai, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Để cụ thể hóa Nghị quyết 01, UBND thành phố Vĩnh Yên xây dựng Đề án và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo vệ môi trường như: Xử lý rác thải, nước thải, bụi, khí thải; tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường; tổ chức ký cam kết bảo vệ môi trường và thực hiện nếp sống văn minh đô thị với các hộ dân trên địa bàn. Hằng năm, thành phố thành lập các đoàn kiểm tra về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn và kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của UBND các xã, phường trong việc giám sát, đôn đốc hộ, cá nhân thực hiện bản cam kết.

Thành  phố Vĩnh Yên chú trọng công tác bảo vệ môi trường để phát triển bền vững
Một góc không gian với màu sắc sinh thái đặc trưng tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thành phố tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, nhất là ở các khu vực công cộng. Từ năm 2016 đến nay, thành phố đã triển khai lắp đặt hơn 100 thùng rác tại các tuyến phố chính, khu vực công cộng; đầu tư 8 container chứa rác tại các khu vực tập kết rác tạm xã Định Trung và Thanh Trù; xây dựng nhà vệ sinh tại khu vực Công viên Quảng trường Hồ Chí Minh, công viên 29/12, công viên Đồi Cao, vườn hoa Hán Lữ, vườn hoa khu dân cư số 3 phường Tích Sơn và 6 trường học trên địa bàn; thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; chỉ đạo đơn vị hoạt động công ích thông báo cụ thể lịch trình, thời gian thu gom đối với các tuyến phố của từng khu vực nhằm bảo đảm lượng rác thu gom được triệt để; triển khai thu dọn phế thải, vật liệu xây dựng đổ không đúng nơi quy định ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đầu tư xây mới, cải tạo và nâng cấp 208 km hệ thống rãnh thoát nước; duy trì việc nạo vét, vệ sinh hố ga, cửa thu nước mưa trên 50 tuyến đường, tuyến phố; tổ chức xử lý trên 10 vị trí gây ngập úng, ứ đọng cục bộ khi mưa lớn; chú trọng việc trồng mới, cắt tỉa cây xanh và triển khai một số dự án tăng diện tích cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn.

Công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng được đẩy mạnh. Đến nay, trên địa bàn thành phố đã có nhiều chương trình, dự án cải thiện chất lượng môi trường không khí, môi trường nước được triển khai bằng cách huy động các nguồn vốn vay từ các tổ chức nước ngoài như: Dự án phát triển đô thị loại II - thành phố xanh Vĩnh Yên; dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc; Dự án cải thiện môi trường đầu tư tỉnh; dự án cải thiện chất lượng môi trường không khí… Điều đáng ghi nhận nhất trong công tác bảo vệ môi trường là, 6 năm qua, thành phố đã huy động được sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể với nhiều phong trào, mô hình, cách làm hay và phù hợp với thực tế. Đơn cử là Đoàn Thanh niên thành phố với hoạt động "Ngày thứ Bảy tình nguyện", "Ngày Chủ nhật xanh", ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm. Hội Phụ nữ các cấp triển khai hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; các mô hình “Nhà sạch, vườn xanh”, “Nói không với thực phẩm bẩn”, “Tuyến phố không rác”, “Ngõ phố không rác”; duy trì 3 Câu lạc bộ “Hạn chế sử dụng túi nilon”, 20 tổ vệ sinh tự quản, 44 đoạn đường Phụ nữ tự quản, 6 tổ phụ nữ trồng rau an toàn. Hội Cựu chiến binh thành lập các câu lạc bộ cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường ở 120 chi hội, với 6.000 hội viên tham gia. Hội Nông dân phát triển mô hình “3 xanh -3 sạch -3 đẹp” (xanh vườn nhà, xanh hàng rào, xanh đường làng; sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường; đẹp nhà, đẹp xóm, đẹp làng) và duy trì 6 câu lạc bộ bảo vệ môi trường, 28 tuyến đường nông dân tự quản.

Nhờ triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp, sau 6 năm thực hiện Nghị quyết 01, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố có những chuyển biến tích cực. Đến nay, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đạt hơn 93%; diện tích cây xanh bình quân đầu người đạt 15,5 m2/người; tỷ lệ hệ thống rãnh thoát nước thải trong các khu dân cư được cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới đạt hơn 90%; nhiều phường, xã trên địa bàn đạt chuẩn văn minh đô thị… Những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ môi trường không chỉ giúp Vĩnh Yên có một diện mạo khang trang, sạch đẹp, mà còn góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố phát triển bền vững.

Trần Chiến
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động