Xử phạt 300.000.000 đồng đối với chi nhánh Công ty TNHH giầy Athena Việt Nam

15/11/2023 12:48 Thanh tra - Kiểm tra/Quyết định xử phạt hành chính
Trong quá trình hoạt động sản xuất, nhà máy may xuất khẩu Nga Sơn - Chi nhánh của Công ty TNHH giầy Athena ( Khu làng nghề, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) không có giấy phép môi trường theo quy định và xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần (tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10%).
Xử phạt 300.000.000 đồng đối với chi nhánh Công ty TNHH giầy Athena Việt Nam
UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Chi nhánh của Công ty TNHH giầy Athena

Ngày 31 tháng 03 năm 2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1049/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Nhà máy may xuất khẩu Nga Sơn vì không có giấy phép môi trường theo quy định.

Nhà máy may xuất khẩu Nga Sơn - Chi nhánh của Công ty TNHH giầy Athena đã bị xử phạt 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng), hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải và không có giấy phép môi trường của cơ sở trong thời hạn 03 (ba) tháng, tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

PV
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động