Bắc Giang: Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

08/08/2023 18:05 Địa phương
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn số 4313/UBND-KTN ngày 01/8/2023 về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nhằm hướng đến xây dựng đô thị loại I với môi trường sống xanh - sạch - đẹp
Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nhằm hướng đến xây dựng đô thị loại I với môi trường sống xanh - sạch - đẹp

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường; hoạt động xả thải, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, yêu cầu UBND các huyện, thành phố thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở địa phương; tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường, không để xảy ra các điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Kịp thời báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp giải quyết.

Công an tỉnh chỉ đạo phòng chuyên môn và lực lượng công an tại địa phương chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định và đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đảm bảo không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, kiểm soát công tác bảo vệ môi trường đối với các công trình xây dựng, việc đổ thải, hoạt động của các bãi đổ thải chất thải rắn xây dựng tại các huyện, thành phố; quản lý hoạt động của các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng; thu gom, xử lý nước thải đô thị đảm bảo vệ sinh môi trường.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố rà soát, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án, cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm, quản lý môi trường làng nghề; xử lý nghiêm đối với các dự án, cơ sở hoạt động không đúng quy hoạch, không có thủ tục môi trường, gây ô nhiễm môi trường.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu lựa chọn, thu hút các dự án đầu tư sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, giảm thiểu chất thải phát sinh; không tiếp nhận các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao…
Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động