Thứ hai 21/06/2021 14:39

Bắc Giang xây dựng kế hoạch khôi phục nguồn nước bị ô nhiễm

22/05/2020 14:10
Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch điều tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm nguồn nước mặt, nguồn nước dưới đất và xây dựng kế hoạch khôi phục các nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh với tổng dự toán kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 2,6 tỷ đồng.
Huy động sức mạnh toàn dân, xử lý triệt để rác thải ra môi trường
bac giang xay dung ke hoach khoi phuc nguon nuoc bi o nhiem
Nhiều vị trí có dấu hiệu ô nhiễm bởi hàm lượng chất hữu cơ và vi sinh vật.

Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân khai thác nước mặt và nước dưới đất phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, song nhiều trường hợp trốn phép, thậm chí có giấy phép vẫn không chấp hành nghiêm các quy định, gây thất thoát tài nguyên, gia tăng ô nhiễm nguồn nước

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2018 tỉnh Bắc Giang cho thấy, chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh bước đầu phát hiện ô nhiễm bởi hàm lượng các kim loại nặng (Fe), nhiều vị trí có dấu hiệu ô nhiễm bởi hàm lượng chất hữu cơ và vi sinh vật (COD, BOD5, TSS, NH4+, coliform...). Môi trường nước dưới đất trên địa bàn tỉnh đang có dấu hiệu ô nhiễm cục bộ về amoni, coliform, Fe, Pb,... tập trung ở Thành phố Bắc Giang và các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Thế, Yên Dũng, Lạng Giang, Lục Ngạn. Đáng chú ý, tại khu vực Thành phố Bắc Giang, nhiều mẫu nước ngầm có hàm lượng amoni vượt quy chuẩn nhiều lần.

Trong những năm gần đây, tỉnh Bắc Giang đã đầu tư xây dựng nhiều công trình, triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục tình trạng trên để bảo vệ nguồn nước như: Quan trắc chất lượng các nguồn nước trên địa bàn tỉnh; kiểm soát việc khai thác, sử dụng và xả nước thải vào nguồn nước, xây dựng các nhà máy xử lý rác thải, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tập trung... Tuy vậy, do việc đầu tư kinh phí cho các nhiệm vụ quản lý và các hoạt động điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước, các hoạt động bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống suy thoái, cạn kiệt tài nguyên nước chưa tương xứng với nhiệm vụ và yêu cầu, do đó chưa kiểm soát được toàn bộ các nguồn thải gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước dẫn đến nhiều nguồn nước đang dần xảy ra hiện tượng ô nhiễm.

Để bảo vệ nguồn nước hiệu quả, tránh lãng phí, chồng chéo việc điều tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm nguồn nước mặt, nguồn nước dưới đất là cần thiết, kết quả sẽ được sử dụng cho việc xây dựng kế hoạch khôi phục các nguồn nước bị ô nhiễm góp phần bảo vệ tổng hợp tài nguyên nước của tỉnh.

Việc lập Kế hoạch điều tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm nguồn nước mặt, nguồn nước dưới đất và xây dựng kế hoạch khôi phục các nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang là rất có ý nghĩa và đặc biệt cần thiết, phục vụ thiết thực cho công tác quản lý, cấp phép, bảo vệ và quy hoạch tài nguyên nước trong thời điểm hiện nay.

Mai Hoa

Đọc nhiều

vinacapital-hoi-an
Xem phiên bản mobile