Chủ nhật 06/12/2020 00:47
Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn

Bài 1: Công nghệ vận hành chôn lấp rác

18/03/2020 17:10
Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Công trình cải tạo hồ sinh học làm nơi tiếp nhận rác và hợp nhất hồ sinh học với các ô 4, 7, 9 giai đoạn I” tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội. 
URENCO trúng thầu quản lý vận hành 2 bãi rác lớn nhất Hà Nội
bai 1 cong nghe van hanh chon lap rac

Cải tạo hồ sinh học thành ô chôn lấp rác.

Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn có tổng diện tích 73,73ha thuộc 03 xã Bắc Sơn, Nam Sơn và Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, bao gồm các khu:

+ Khu chôn lấp giai đoạn I bao gồm 10 ô chôn lấp; hiện tại đã đổ đầy và đóng bãi từ tháng 11/2016. Tổng khối lượng đã tiếp nhận là 16,738 triệu tấn. Hồ sinh học hiện đang chứa nước rác ở cos +12.72, khối lượng khoảng 97.000 m3 .

+ Khu chôn lấp giai đoạn II (phía Nam) bao gồm 07 ô chôn lấp; hiện tại đã đổ đầy các ô 1.5; 1.6; 1.7 và đang tiếp nhận rác tại ô 1.8; các ô 1.3 đã chuẩn bị các việc cần thiết và sẵn sàng để tiếp nhận; các ô 1.4 và 6.1 đang chứa nước rác với khối lượng khoảng 346.000 m3 .

+ Khu chôn lấp giai đoạn II (phía Bắc) hiện đang được đầu tư xây dựng.

Toàn bộ nước rỉ rác tại các khu vực bãi chôn lấp sẽ được thu gom và đưa về 03 trạm xử lý nước thải (trạm xử lý nước rỉ rác Nam Sơn công suất tối đa 2.000 m 3 /ngày; trạm xử lý nước rỉ rác Minh Đức công suất tối đa 1.000 m3 /ngày; trạm xử lý nước rỉ rác Phú Điền công suất tối đa 1.500 m3 /ngày) để xử lý đạt các quy chuẩn về môi trường trước khi thải ra suối Lai Sơn.

Khi thực hiện Dự án, sẽ cải tạo hồ sinh học làm nơi tiếp nhận rác và hợp nhất hồ sinh học với các ô 4, 7, 9 giai đoạn I trên tổng diện tích khoảng 4ha tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội để tiếp nhận rác thải với công suất tiếp nhận rác trung bình 5.000 tấn/ngày, với các hạng mục chủ yếu sau: Cải tạo hồ sinh học thành ô chôn lấp rác; Hợp nhất hồ sinh học với các ô 4, 7, 9 giai đoạn I và một số hạng mục công trình phụ trợ.

Công nghệ vận hành của Dự án: Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn vận hành chôn lấp rác theo quy trình sau: Ô tô chở rác → Cân điện tử → Đổ rác → San ủi → Phun chế phẩm khử mùi → Rắc chế phẩm bokashi → Đầm chặt → San ủi đất hoặc chất trơ Posishell hàng ngày → Bơm nước rác → Xử lý nước rác → Xả nước thải đã xử lý → Đóng bãi cục bộ → Lắp đặt hệ thống thoát tán khí ga à San phủ đất đóng bãi cục bộ hoặc vật liệu phủ bãi tương đương như Posi - shell → Phủ bạt HDPE → Trồng cây xanh.

Quang Minh
Xem phiên bản mobile