Thứ sáu 07/08/2020 20:21
Quản lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bài 2: Xử lý chất thải y tế nguy hại theo cụm cơ sở

24/04/2020 08:11
Chất thải y tế nguy hại và các chất thải y tế thông thường phải được thu gom, phân loại riêng theo đúng quy định về quản lý chất thải y tế và phân loại riêng với chất thải y tế thông thường ngay tại nguồn phát sinh và tại thời điểm phát sinh.
Bài 1: Tổng quan tình hình phát sinh chất thải y tế và công tác xử lý chất thải y tế trên địa bàn

Đó là mục đích và cũng là yêu cầu đặt ra trong Kế hoạch Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh Lai Châu ban hành.

bai 2 xu ly chat thai y te nguy hai theo cum co so
Chất thải y tế nguy hại và các chất thải y tế thông thường phải được thu gom, phân loại riêng ngay tại nguồn phát sinh và tại thời điểm phát sinh.

Kế hoạch thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại

Các cơ sở y tế có trách nhiệm thực hiện phân loại, thu gom chất thải y tế nguy hại theo đúng quy định. Đối với chất thải rắn y tế nguy hại phải phân loại riêng chất thải rắn y tế nguy hại và chất thải rắn y tế thông thường ngay tại nơi phát sinh và tại thời điểm phát sinh. Tần suất thu gom chất thải lây nhiễm từ nơi phát sinh về khu lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế ít nhất là 01 (một) lần/ngày. Riêng đối với các cơ sở y tế có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 05 kg/ngày, tần suất thu gom chất thải lây nhiễm sắc nhọn từ nơi phát sinh về khu lưu giữ tạm thời hoặc đưa đi xử lý, tiêu hủy tối thiểu là 01 (một) lần/tháng.

Các cơ sở y tế thực hiện xử lý chất thải y tế nguy hại phải có khu vực lưu giữ chất thải y tế nguy hại đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Chất thải y tế nguy hại và chất thải y tế thông thường phải lưu giữ riêng biệt tại khu vực lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế. Chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm phải lưu giữ riêng, trừ trường hợp các loại chất thải này áp dụng cùng một phương pháp xử lý.

Đối với chất thải lây nhiễm phát sinh tại cơ sở y tế, thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm tại cơ sở y tế không quá 02 ngày trong điều kiện bình thường. Trường hợp lưu giữ chất thải lây nhiễm trong thiết bị bảo quản lạnh dưới 8°C, thời gian lưu giữ tối đa là 07 ngày. Đối với cơ sở y tế có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 05 kg/ngày, thời gian lưu giữ không quá 03 ngày trong điều kiện bình thường và phải được lưu giữ trong các bao bì được buộc kín hoặc thiết bị lưu chứa được đậy nắp kín. Đối với chất thải lây nhiễm được vận chuyển từ cơ sở y tế khác về để xử lý theo mô hình cụm, phải ưu tiên xử lý trong ngày. Trường hợp chưa xử lý ngay trong ngày, phải lưu giữ ở nhiệt độ dưới 20°C và thời gian lưu giữ tối đa không quá 02 ngày.

Yêu cầu về dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế nguy hại phải có thành cứng, không bị thủng, vỡ, rò rỉ dịch thải trong quá trình lưu giữ chất thải và phải có nắp đậy kín và chống được sự xâm nhập của các loài động vật; có biểu tượng, trên bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế theo quy định. Dụng cụ, thiết bị lưu chứa hóa chất thải phải được làm bằng vật liệu không có phản ứng với chất thải lưu chứa và có khả năng chống được sự ăn mòn nếu lưu chứa chất thải có tính ăn mòn. Trường hợp lưu chứa hóa chất thải - ở dạng lỏng phải có nắp đậy chống bay hơi và tràn đổ chất thải.

Phương thức vận chuyển chất thải rắn y tế nguy hại bằng xe và thiết bị chuyên dụng, theo lộ trình tối ưu về tuyến đường, thời gian, bảo đảm an toàn giao thông và phòng ngừa, ứng phó sự cố; có sổ ghi chép giữa bên giao, bên nhận cụ thể.

Đối với các cơ sở xử lý tại chỗ, thực hiện vận chuyển chất thải y tế nguy hại từ các khu vực phát sinh về khu vực lưu giữ chất thải y tế của đơn vị để xử lý đảm bảo đúng quy trình. Đối với các cơ sở xử lý theo cụm, việc vận chuyển chất thải y tế nguy hại từ các cơ sở y tế phát sinh trong cụm đến cơ sở xử lý của cụm phải thực hiện bằng các hình thức sau:

Các cơ sở y tế trong cụm tự vận chuyển chất thải y tế nguy hại đến cơ sở xử lý của cụm theo Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh và đáp ứng các quy định sau: Phương tiện vận chuyển chất thải y tế nguy hại phải sử dụng xe thùng kín hoặc sử dụng các loại phương tiện vận chuyển khác để vận chuyển chất thải y tế nguy hại từ cơ sở y tế đến cơ sở xử lý của cụm nhưng phải đáp ứng yêu cầu theo quy định; Chất thải lây nhiễm trước khi vận chuyển phải được đóng gói trong các thùng, hộp hoặc túi kín, bảo đảm không bị bục, vỡ hoặc phát tán chất thải trên đường vận chuyển. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố làm đầu mối thu gom chất thải y tế nguy hại phát sinh từ các Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn đến cơ sở xử lý của cụm. Cơ sở y tế trong cụm tự thuê đơn vị bên ngoài có giấy phép xử lý chất thải nguy hại hoặc giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại để thực hiện vận chuyển chất thải của cơ sở y tế đến cơ sở xử lý của cụm. Đối với chủ xử lý chất thải nguy hại, chủ hành nghề quản lý chất thải nguy hại tham gia vận chuyển chất thải y tế trong cụm nhưng nằm ngoài phạm vi của giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phải báo cáo cơ quan cấp giấy phép trước khi thực hiện theo quy định. Trong quá trình vận chuyển chất thải y tế từ cơ sở y tế đến cơ sở xử lý chất thải y tế của cụm, khi xảy ra tràn đổ, cháy, nổ chất thải y tế hoặc các sự cố khác phải thực hiện ngay các biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố môi trường theo quy định của pháp luật. Các cơ sở y tế trong cụm vận chuyển chất thải y tế nguy hại tới cơ sở y tế xử lý của cụm với tần suất phải đảm bảo về thời gian lưu giữ theo quy định.

Kế hoạch xử lý chất thải y tế nguy hại theo cụm cơ sở y tế

Đối với các cơ sở xử lý theo cụm, chất thải y tế của một cụm cơ sở y tế được thu gom và xử lý chung tại hệ thống, thiết bị xử lý của một cơ sở trong cụm. Các cơ sở y tế không có hệ thống, thiết bị xử lý chất thải y tế nguy hại theo quy định sẽ được áp dụng mô hình xử lý chất thải y tế nguy hại theo cụm cơ sở y tế.

Thiết bị xử lý chất thải y tế nguy hại của cơ sở xử lý cho cụm phải được đầu tư đáp ứng quy chuẩn về bảo vệ môi trường và vận hành thường xuyên, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và ghi đầy đủ thông tin vào sổ nhật ký vận hành thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y tế theo quy định. Trường hợp chất thải y tế nguy hại phát sinh vượt quá khả năng xử lý của cơ sở xử lý theo cụm thì các cụm (đơn vị xử lý) phải ký hợp đồng với cơ sở xử lý chất thải nguy hại có Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại (trong đó có chức năng xử lý chất thải y tế nguy hại) được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép để xử lý.

Tuyến tỉnh, thành phố đặt hệ thống xử lý chất thải y tế nguy hại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tuyến huyện đặt hệ thống xử lý chất thải y tế nguy hại tại Bệnh viện Đa khoa huyện Than Uyên (Trung tâm y tế huyện Than Uyên).

Cụ thể về các cụm xử lý như sau:

* Cụm 1: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu (đơn vị xử lý): Thực hiện xử lý chất thải y tế nguy hại phát sinh tại đơn vị và xử lý chất thải y tế nguy hại cho các Bệnh viện và trung tâm y tế chuyên khoa tuyến tỉnh trên địa bàn thành phố, 02 Trung tâm y tế đa chức năng của huyện Phong Thổ và huyện Tam Đường, các Trạm Y tế xã, phường và các cơ sở hành nghề y tư nhân trên địa bàn thành phố Lai Châu.

* Cụm 2: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên (đơn vị xử lý): Thực hiện xử lý chất thải y tế nguy hại phát sinh tại 02 Trung tâm y tế đa chức năng của huyện Than Uyên và huyện Tân Uyên, các trạm y tế xã, các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn huyện Tân Uyên và huyện Than Uyên.

Đối với các cơ sở y tế không thuộc danh mục các cơ sở y tế xử lý theo mô hình cụm và đã được đầu tư công trình xử lý chất thải y tế nguy hại đảm bảo theo quy định thì tự xử lý chất thải y tế nguy hại phát sinh từ hoạt động của đơn vị: Trung tâm y tế đa chức năng huyện Sìn Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn và bệnh viện đa khoa Sìn Hồ (cơ sở 2). Trường hợp chất thải y tế nguy hại phát sinh vượt quá khả năng xử lý của cơ sở thì phải ký hợp đồng với cơ sở xử lý chất thải nguy hại có Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại (trong đó có chức năng xử lý chất thải y tế nguy hi) được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép để xử lý.

Đối với các cơ sở y tế còn lại được áp dụng các phương pháp xử lý và tiêu hủy chất thải y tế nguy hại theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của Bộ Y tế hoặc tiến hành ký hợp đồng với cơ sở xử lý chất thải nguy hại có Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại (trong đó có chức năng xử lý chất thải y tế nguy hại) được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép để xử lý.

Nước thải y tế phải quản lý, xử lý theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận.

Thu Trang
Xem phiên bản mobile