Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh phát động bảo vệ môi trường, biển và hải đảo

05/06/2023 11:26 Chính trị
Sáng ngày 4/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; Tháng hành động vì môi trường; Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2023 tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An)

Với chủ đề Ngày Đại dương thế giới, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8/6) với chủ đề: “Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo” để hướng tới mục tiêu đến năm 2030, tài nguyên biển và hải đảo được khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, công bằng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Tại lễ phát động, ông Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ TN&MT nhấn mạnh tầm quan trọng của thiên nhiên, biển, đại dương đối với cuộc sống của con người. Tuy nhiên, chúng ta đang phải đối mặt với những vấn đề hết sức bức thiết về môi trường, biến đổi khí hậu và nước biển dâng, rác thải nhựa, đòi hỏi sự hợp tác, chung tay giải quyết của các quốc gia.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh phát động bảo vệ môi trường, biển và hải đảo
Ong Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ TN&MT phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động.

Tuy nhiên, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới đang đứng trước không ít thách thức khi vấn đề “ô nhiễm trắng” có liên quan mật thiết tới phát triển kinh tế và ổn định xã hội. Cùng với khoảng 50% dân số cả nước sống ở các vùng đất thấp và ven biển, Việt Nam được đánh giá là một trong các quốc gia dễ bị tổn thương và chịu nhiều tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, nước biển dâng.

Điều đó đặt ra nhiều thách thức đối với việc thực hiện các mục tiêu xóa đói giảm nghèo, các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và phát triển bền vững của đất nước, đòi hỏi chúng ta phải có những giải pháp ứng phó thiết thực và kịp thời.

Bộ trưởng Bộ TN&MT cho biết, hiện nay kinh tế biển, các vùng biển, ven biển đang trở thành động lực phát triển đất nước, hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng biển được cải thiện; nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản, phát triển nguồn nhân lực về biển đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy vậy, công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên biển và hải đảo của Việt Nam vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Môi trường biển có dấu hiệu bị ô nhiễm, nguồn lợi thiên nhiên, đa dạng sinh học tiếp tục suy giảm, khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hải đảo còn chưa hiệu quả, thiếu bền vững.

Ngoài ra, nhận thức của người dân về khai thác, sử dụng tài nguyên chưa cao, thói quen tiêu dùng sử dụng các sản phẩm nhựa một lần cũng đang đặt ra những sức ép to lớn với công tác quản lý, bảo vệ môi trường.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh phát động bảo vệ môi trường, biển và hải đảo
Các đơn vị, tổ chức tham gia lễ phát động chung tay làm sạch bãi biển Cửa Lò.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đã tuyên bố phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì Môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới, Ngày Môi trường Thế giới năm 2023.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh kêu gọi các bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thống nhất trong nhận thức và hành động để ứng xử có trách nhiệm với biển và đại dương theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và luật pháp quốc tế; thực hiện quản lý, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững biển và hải đảo, triển khai có hiệu quả các chiến lược, chính sách phù hợp để hạn chế rác thải nhựa đại dương, bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái biển.

Trong đó, tập trung thống nhất trong nhận thức và hành động để ứng xử có trách nhiệm với biển và đại dương theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và luật pháp quốc tế; khắc phục và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà coi nhẹ việc duy trì, bảo vệ môi trường, thúc đẩy hơn nữa việc phát triển cộng đồng văn minh sinh thái biển; coi đây là tiêu chuẩn về đạo đức, văn hóa của mỗi cơ quan, tổ chức, cộng đồng, doanh nghiệp và người dân.

Sau lễ phát động, các đại biểu, các lực lượng vũ trang, đoàn thành niên và người dân trên địa bàn tham gia làm sạch bãi biển và trồng cây xanh ven biển tại khu vực làng chài Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò). Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu đã tham gia hoạt động trồng cây xanh để tôn tạo cảnh quan tại khu vực Quảng trường Bình Minh. Cùng với đó là các hoạt động trao tặng túi thuốc và 10.000 lá cờ đỏ sao vàng cho ngư dân bám biển của tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Lê Cử
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động