Đến năm 2025 tỉnh Bắc Ninh sẽ có khoảng 800 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

02/11/2021 01:00 Địa phương
Theo Quyết định 295/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025, đến năm 2025, Bắc Ninh sẽ có khoảng 800 doanh nghiệp trong lĩnh vực CNHT, trong đó 70% áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp và quản trị sản xuất.

Tỉnh Bắc Ninh phát triển các lĩnh vực CNHT thế mạnh dựa trên nhu cầu phát triển của địa phương, phù hợp với yêu cầu, định hướng phát triển công nghiệp của Bắc Ninh đến năm 2030, trở thành thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao và định hướng đến năm 2045 là thành phố công nghệ cao, thông minh.

Thúc đẩy phát triển các ngành CNHT thông qua việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho CNHT, đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước; thu hút đầu tư từ mọi thành phần kinh tế vào lĩnh vực CNHT, nhằm gia tăng số lượng doanh nghiệp CNHT; đẩy mạnh liên kết chuỗi cung ứng trong địa bàn tỉnh giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), giữa các doanh nghiệp CNHT với doanh nghiệp lắp ráp; thúc đẩy liên kết với các địa phương có lợi thế phát triển CNHT như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương… nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp FDI.

Đến năm 2025 tỉnh Bắc Ninh sẽ có khoảng 800 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ
Đến năm 2025, Bắc Ninh sẽ có khoảng 800 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Quyết định do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải ký cũng nhấn mạnh Bắc Ninh đặt mục tiêu giá trị sản xuất CNHT chiếm khoảng 15% giá trị ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; chỉ số phát triển công nghiệp trong lĩnh vực CNHT hàng năm tăng từ 8-9% vào năm 2025. Cùng với đó, liên kết, xây dựng mạng lưới chuyên gia tư vấn, cải tiến doanh nghiệp trong và ngoài nước, mỗi năm tổ chức tư vấn, cải tiến cho từ 5-10 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn tham gia cung ứng cho Samsung và các doanh nghiệp FDI khác.

Để đạt mục tiêu trên, dự toán kinh phí thực hiện là 153,970 tỷ đồng, trong đó tập trung kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp CNHT trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước, xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực CNHT; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm CNHT; hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu; xây dựng và công bố thông tin về CNHT hàng năm.

Trong đó, hoạt động kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp CNHT trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước, xúc tiến thu hút FDI vào lĩnh vực CNHT sẽ nhằm hỗ trợ mở rộng thị trường trong và ngoài nước cho ngành CNHT, tạo mối liên kết hiệu quả giữa Việt Nam với các tập đoàn đa quốc gia, các công ty sản xuất, lắp ráp trong và ngoài nước.

Hoạt động này dự kiến sẽ hỗ trợ cho khoảng 150 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chương trình, trong đó có các doanh nghiệp trở thành nhà cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh; tổ chức triển lãm CNHT tại Bắc Ninh định kỳ hàng năm, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các triển lãm quốc gia, quốc tế liên quan, phù hợp đến doanh nghiệp và thế mạnh phát triển công nghiệp của tỉnh.

Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất nhằm hỗ trợ tư vấn, đào tạo hệ thống quản trị doanh nghiệp và quản trị sản xuất phù hợp với yêu cầu quốc tế và áp dụng thành công tại doanh nghiệp được hỗ trợ. Hoạt động này nhằm đánh giá khả năng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý trong sản xuất tại các doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch biên dịch, biên soạn tài liệu về quản trị doanh nghiệp, sản xuất để đào tạo cho các doanh nghiệp; tổ chức đánh giá công nhận hệ thống quản trị doanh nghiệp và quản trị sản xuất.

Hoạt động hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm CNHT, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo ra nguồn lao động chất lượng cao, tăng cường liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có dự án nghiên cứu phát triển và áp dụng thành công ứng dụng, đổi mới công nghệ, sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới, tiếp nhận chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp được tham gia chương trình.

Chương trình phát triển CNHT tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025 sẽ xây dựng và công bố thông tin về CNHT hàng năm, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu và ấn phẩm về CNHT, xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu về năng lực sản xuất CNHT và chính sách liên quan, tập trung vào các lĩnh vực: dệt may, da giày, điện tử, sản xuất lắp ráp ôtô, cơ khí chế tạo, chế biến thực phẩm - đồ uống, sản phẩm CNHT cho công nghiệp công nghệ cao, sản phẩm cơ khí trọng điểm, máy nông nghiệp...với tổng số khoảng 800 doanh nghiệp trong lĩnh vực CNHT, trong đó 70% áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp và quản trị sản xuất.

Trần Chiến
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động