Thứ bảy 03/12/2022 11:57
Dòng sự kiện

Điện lực Bình Lục (PC Hà Nam) cấp điện đảm bảo diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022

22/11/2022 21:39
Sự kiện Diễn tập KVPT nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của quân sự, công an, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể địa phương, trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng trong xây dựng, hoạt động, xử trí tình huống về Quốc phòng an ninh (QPAN) trong khu vực phòng thủ.

Thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị định của Chính phủ về công tác Quốc phòng, An ninh, xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố, tăng cường tiềm lực Quốc phòng an ninh. Những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục tổ chức Diễn tập khu vực phỏng thủ (KVPT) năm 2022.

Sự kiện Diễn tập KVPT nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của quân sự, công an, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể địa phương, trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng trong xây dựng, hoạt động, xử trí tình huống về Quốc phòng an ninh (QPAN) trong khu vực phòng thủ. Hoạt động diễn tập có ý nghĩa rất lớn và quan trọng trong công tác QPAN, để từ đó có cơ sở rà soát kiểm tra, kiểm nghiệm việc xây dựng tiềm lực QPAN và chuẩn bị các phương án, kế hoạch tác chiến phòng thủ, chống chiến tranh xâm lược, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Qua đó đánh giá kết quả và kịp thời điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện phù hợp với thực tiễn trong từng giai đoạn, điều kiện cụ thể của địa phương và lực lượng vũ trang Quân khu đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Điện lực Bình Lục (PC Hà Nam) cấp điện đảm bảo diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022
CBCNV Điện lực kiểm tra đường dây và TBA khu vực phòng thủ.

Nhận thức rõ mục đích yêu cầu và tầm quan trọng đó, ngay từ khi có kế hoạch và được giao nhiệm vụ, Điện lực Bình Lục đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức khảo sát nhu cầu sử dụng điện của tất cả các điểm sẽ thực hiện diễn tập trên địa bàn huyện và nguồn lưới điện hiện có, để xây dựng phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sự kiện Diễn tập KVPT, báo cáo và đăng ký lịch đảm bảo giữ điện với Trung tâm điều khiển xa Công ty Điện lực Hà Nam. Đồng thời lập kế hoạch chi tiết, cụ thể và linh hoạt đảm bảo hoạt động của ngành điện trong tác chiến KVPT huyện Bình Lục theo yêu cầu để tham gia diễn tập với ban chỉ đạo

Song song với đó, Điện lực đã chuẩn bị kỹ lưỡng vật tư thiết bị dự phòng, thực hiện rà soát kiểm tra hành lang an toàn lưới điện, đo nhiệt độ mối nối tiếp xúc đường dây và thiết bị điện, các khiếm khuyết đã được xử lý kịp thời để ngăn ngừa không sảy ra sự cố.

Để cấp điện cho các điểm diễn tập Điện lực đã phối hợp cùng Ban chỉ huy quân sự thực hiện lắp đặt 268 mét dây VX 4x50 và hàng trăm mét dây 2x4 từ điểm cấp điện đến hầm chỉ huy và các lán trại thực binh, đồng thời hỗ trợ kiểm tra đấu nối nguồn dự phòng máy phát điện với nguồn lưới. Trong các ngày diễn tập, Điện lực bố trí cán bộ công nhân viên ứng trực tại các điểm để xử lý kịp thời sự cố, không để gián đoạn trong quá trình cấp điện.

Điện lực Bình Lục (PC Hà Nam) cấp điện đảm bảo diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022

Đảm bảo cấp nguồn điện lưới và lực lượng trực vận hành, thao tác, xử lý sự cố.

Diễn tập KVPT huyện Bình Lục năm 2022 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Điện lực Bình Lục đã tham gia và thực hiện cấp điện đảm bảo, an toàn, ổn định phục vụ tốt sự kiện, với tinh thần tận tâm, trách nhiệm và chuyên nghiệp Điện lực đã được Ban chỉ đạo đánh giá cao, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen tại Hội nghị tổng kết công tác diễn tập.

Qua công tác diễn tập cũng giúp cho Điện lực thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công nhân viên trong đơn vị, tham gia học tập nghiên cứu nội dung, chương trình giáo dục an ninh, quốc phòng nâng cao nhận thức trách nhiệm của mọi cán bộ, công nhân viên. Làm tốt công tác tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân việc thực hành tiết kiệm, hiệu quả trong sử dụng điện ở mọi hoàn cảnh tình huống, ý thức trách nhiệm trong công tác phối hợp bảo vệ, bảo đảm cơ sở vật chất nguồn và lưới điện. Đối với lực lượng cơ động của đơn vị được tổ chức huấn luyện, diễn tập các phương án khắc phục sự cố cấp điện an toàn tin cậy trong trường hợp có chiến sự xảy ra. Tập thể CBCNV và người lao động Điện lực Bình Lục luôn khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và mục tiêu chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp dựng xây phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc./.

Trần Hoan – Trần Chiến
THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO
Xem phiên bản di động