Thứ ba 19/01/2021 15:55

Hà Nội sẽ công khai làng nghề ô nhiễm trên phương tiện thông tin đại chúng

11/11/2019 12:33
UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận, huyện và thị xã có trách nhiệm công bố thông tin các làng nghề ô nhiễm trên phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng.
Hà Nội: Ô nhiễm không khí tăng cao trong tuần đầu tháng 11 Hàng loạt bãi tập kết VLXD, trông xe mọc lên trái phép thách thức chính quyền Hòa Bình: Đánh đổi gì nếu nguồn nước sạch sông Đà cạnh sân golf (!?)
ha no i se cong khai la ng nghe o nhiem tren phuong tien thong tin dai chung
Ảnh minh họa.

Cụ thể, UBND. TP Hà Nội vừa Ban hành quy định về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và thị xã có làng nghề tổ chức đánh giá, phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường được quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT.

Việc đánh giá, phân loại và đề xuất giải pháp bảo về môi trường làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường được thực hiện định kỳ 2 năm/lần. Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan thông tấn báo chí Hà Nội và UBND cấp huyện có trách nhiệm công bố trên phương tiện thông tin, truyền thông danh mục làng nghề được đánh giá, phân loại theo mức độ ô nhiễm môi trường.

Quy định cũng nêu, biện pháp quản lý đối với làng nghề ô nhiễm môi trường và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được quy định tại Điều 14 của Thông tư số 31/2016/TT- BTNMT.

Qua đó, các Sở ngành, cơ quan truyền thông của Hà Nội và UBND cấp huyện, thị xã có trách nhiệm công bố trên phương tiện thông tin, truyền thông danh mục làng nghề được đánh giá, phân loại theo mức độ ô nhiễm môi trường. Biện pháp quản lý đối với làng nghề ô nhiễm môi trường và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được quy định tại Điều 14 của Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT.

Liên quan đến việc này, chính sách ưu đãi cho công tác bảo vệ môi trường đối với làng nghề cũng được công nhận: Các cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề được khuyến khích phát triển được ưu tiên các chính sách khuyến khích phát triển làng nghề theo quy định tại Điều 21 của Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND, ngày 04/12/2013 của HĐND thành phố về “Chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020; chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội; chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn thành phố Hà Nội”.

Đối với việc xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường làng nghề: UBND thành phố khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng một phần hoặc toàn bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cho các làng nghề; Các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư, tham gia xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường làng nghề được hưởng các chế độ ưu đãi về đầu tư và các ưu đãi khác theo quy định của UBND thành phố và pháp luật hiện hành;

Trường hợp phải di dời vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoặc khu chăn nuôi, khu sản xuất tập trung bên ngoài khu dân cư, được xem xét hỗ trợ tiền thuê đất theo mức miễn, giảm theo quy định.

Đức Trọng
Xem phiên bản mobile